مزایای استقرار در شهرک صنعتی
مزایای استقرار صنایع در شهرک ها و نواحی صنعتی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۴
مطالعات مکان یابی
اهمیت مطالعات مکان یابی یک طرح سرمایه‌گذاری
مرداد ۲۲, ۱۳۹۴

انعقاد قرارداد عاملیت تسهیلات ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل، سال ۱۳۹۴

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی

به آگاهی فعالان بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، علاقه‌مند به استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی می‌رساند که در چارچوب نظام‌نامه پرداخت تسهیلات ریالی در سال ۱۳۹۴، قسمتی از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده و طبق قوانین و مقررات به متقاضیان پرداخت خواهد شد. جدول قراردادهای سپرده‌گذاری ریالی صندوق نزد بانک‌ها برای اعطای تسهیلات ریالی به تفکیک فعالیت‌ها و مبالغ سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و همچنین مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه یافته مشخص شده و در قسمت بانک‌های عامل قابل دستیابی است.

همچنین آن دسته از فعالان بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی، علاقه‌مند به استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی می‌توانند به جدول قرادادهای عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی به تفکیک فعالیت اقتصادی بانک عامل و مبالغ قرارداد عاملیت از لینک بانک‌های عامل دسترسی داشته باشند.