فرآیند تولید پنجره دوجداره UPVC
آشنایی با فرایند تولید شیشه دوجداره
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵
ایده یا سرمایه
ایده یا سرمایه، کدامیک مهمتر است؟
خرداد ۱, ۱۳۹۵

حق بهره برداری از زمین در سال ۱۳۹۵

شهرک صنعتی

مطابق آخرین مصوبه شرکت شهرک های صنعتی استان تهران، قیمت پایه حق بهره برداری از شهرک ها و نواحی صنعتی استان تهران، به شرح ذیل اعلام می گردد:دانلود