انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری

 

مشاوره سرمایه گذاری


– اهمیت و لزوم انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری:

در فضای رقابت جهانی، هدایت سرمایه در راستای اهداف از پیش تعیین شده برای حصول بازده مناسب از سرمایه، یکی از فعالیت های مهم مشاوره ای محسوب می گردد. نتیاج و بازخورد سرمایه گذاری های گذشته که بدون مطالعه انجام گردیده، خسارات جبران ناپذیری را متوجه سرمایه گذاران، بانک ها و اقتصاد کشور نموده است.

هدایت سرمایه با ریسک مناسب یکی از دغدغه های کنونی مدیران است که چنانچه بدون انجام مطالعات بازار، تحیقات بازاریابی، بررسی های موشکافانه تکنولوژی های موجود از لحاظ فنی و نیز بررسی و تحلیل های مالی انجام گیرد، ریسک بسیار زیاد و احتمال خسارات هنگفت را به همراه خواهد داشت.

– نتایج حاصل از انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری:

:: شناخت و تعیین محدودیت ها و چالش های آتی جهت فعالیت های سرمایه گذاری

:: شناخت صحیح از بازار پیرامون سرمایه گذاری مورد نظر

:: شناسائی دقیق تکنولوژی های مورد نظر و انتخاب تکنولوژی های مناسب

:: تجزیه و تحلیل صحیح مالی از فعالیت در کسب و کار مورد نظر

:: مطالعه ریسک سرمایه گذری و چگونگی کاهش ریسک سرمایه گذاری

 

ارائه ایده های جدید سرمایه گذاری

در بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هر هفته یک ایده سرمایه‌گذاری با اطلاعات مناسب برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود. این بخش برای افرادی که قصد راه‌اندازی یک کسب و کار را دارند تهیه می‌شود و اطلاعات اولیه مورد نیاز به همراه تحلیل مختصری راجع به بازار آن کسب و کار ارائه می‌شود. بدیهی است این مشاور آمادگی دارد بر اساس شرایط هر سرمایه‌گذار و بر پایه مختصات و مشخصات مدنظر در جهت تهیه گزارش جامع توجیهی و مطالعات بازار اقدام نماید. مناسب بنظر مي‌رسد علاقمندان به سرمايه‌گذاري در هر يك از اين زمينه‌ها ابتدا نسبت به جمع‌آوري آمار و اطلاعات، بررسي بازار و انجام مطالعات امكان‌سنجي محصول مورد نظر اقدام نمايند و پس از يقين به توجيه كافي براي سرمايه‌گذاري، نسبت به احداث واحد توليدي به سازمان‌هاي ذيربط مراجعه نمايند.