ایده یا سرمایه
ایده یا سرمایه، کدامیک مهمتر است؟
خرداد ۱, ۱۳۹۵
طرح توجیهی احداث گلخانه
راه‌ اندازی گلخانه
خرداد ۱۷, ۱۳۹۵

مطالعات امکان‌سنجی طرح تبدیل شبکه‌های فشار متوسط شهر شیراز

طرح توجیهی

پشتوانه‌های ارزشمند ما...

 طرح توجیهی  تبدیل شبکه‌های فشار متوسط شهر شیراز از ۱۱ به ۲۰ کیلوولت

کارفرما: شرکت محترم توزیع نیروی برق شیراز و شرکت سپکو

معرفی طرح

در شهر شیراز هنوز بخش بزرگی از شبکه فشار متوسط دارای سطح ولتاژ ۱۱ کیلوولت می‌باشند. باتوجه به تغییر سطح ولتاژ بخصوص در کلان شهری نظیر شیراز که بدلایل مختلف روند توسعه آن تند شده و با توسعه شهر، ناگزیر تقاضای انرژی نیز افزایش می‌یابد، امری گریزناپذیر بوده و می‌بایست بصورت جدی به آن توجه کرد. در این مطالعه انجام این پروژه را از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده است. در این طرح مطالعاتی هدف آن است که مزایای جایگزینی این تجهیزات با شبکه ۲۰ کیلوولت مورد بررسی قرار گیرد.