می 17, 2017
تهیه طرح توجیهی

نحوه نگارش طرح توجیهی

مراحل و نحوه نگارش طرح توجیهی فنی- اقتصادی  طرح توجیهی باید به گونه ای نگارش و تدوین گردد که باورپذیری ایده و ایجاد این ذهنیت که […]
می 16, 2017
هزینه تهیه طرح توجیهی

برآورد هزینه نگارش طرح توجیهی

 هزینه تهیه طرح توجیهی  هزینه تهیه مطالعات امکان سنجی یک ایده سرمایه گذاری و یا نگارش طرح توجیهی فنی- اقتصادی به عواملی متعددی بستگی دارد، از […]
می 13, 2017
مشاور تهیه طرح توجیهی

معیارهای انتخاب مشاور تهیه طرح توجیهی از دیدگاه سرمایه گذار

مشاور تهیه طرح توجیهی  بی شک هر سرمایه گذار، قلب تپنده اقتصاد و عامل پیشرفت در هر کشوری است؛ اما موفقیت او تنها زمانی تضمین خواهد […]
می 7, 2017
انواع طرح توجیهی

مزیت‌ استفاده از مشاور در تهیه طرح توجیهی

بهره‌گیری از مشاوران تایید صلاحیت شده در تهیه طرح توجیهی فنی- اقتصادی  بدیهی است که بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی و دولتی، تمایلی به سرمایه‌گذاری و یا همکاری […]