آگوست 23, 2016
پرداخت تسهیلات

پرداخت 3 هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات به طرح های کوچک و متوسط

 3 هزار طرح کوچک و متوسط صنعتی و معدنی متوقف شده تا پایان مرداد ماه امسال 3هزار و 200 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند. به گزارش بهین […]