مهر ۱۹, ۱۳۹۵
سرمایه گذاری در صنعت فولاد

چشم‌اندازی مثبت با سرمایه‌گذاری در بالادست فولاد

طرح جامع فولاد کشور با هدف ترسیم مسیر توسعه فولاد برای دستیابی به هدف ۵۵میلیون تن تولید فولاد و با رویکرد ایجاد توازن در زنجیره فولاد […]