اکتبر 30, 2016
شهرک صنعتی

ترکیه در ایران شهرک صنعتی می‌سازد

سرمایه‌گذاری خارجی در قالب راه‌اندازی واحد صنعتی کوچک و متوسط به صورت پراکنده در کشور وجود دارد اما برای نخستین‌بار است که سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به […]