اکتبر 10, 2016
سرمایه گذاری در صنعت فولاد

چشم‌اندازی مثبت با سرمایه‌گذاری در بالادست فولاد

طرح جامع فولاد کشور با هدف ترسیم مسیر توسعه فولاد برای دستیابی به هدف ۵۵میلیون تن تولید فولاد و با رویکرد ایجاد توازن در زنجیره فولاد […]