بررسی نحوه ارزیابی طرح های توجیهی در سیستم بانکی کشور

 ارزیابی طرح توجیهی فنی- اقتصادی در سیستم بانکی

 سیستم بانکی به عنوان نهاد مالی و متولی سیاست پولی کشور از طریق جذب پس‌اندازها (تجهیز منابع) و اعطای اعتبار (تخصیص منابع) صندوق توسعه ملی می‌تواند رشد اقتصادی و فرآیند توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات را به سرانجام رساند.

از آن جا که قسمت بزرگی دارائی‌های بانک‌ها را تسهیلات اعطائی به مشتریان تشکیل می‌دهد، دقت در نحوه تخصیص بهینه منابع و استفاده از معیارهای مناسب برای بررسی و ارزیابی دقیق طرح‌های متقاضیان درخواست کننده تسهیلات، از عواملی است که همواره برای مدیران بانکی از اهمیت به سزایی برخوردار است. به همین دلیل کارشناسان و مدیران بانک‌ها برای جلوگیری از مشکلات ناشی از عدم وصول مطالبات خود از مشتریان و مدیریت بهینه منابع و مصارف باید از معیارهای ارزیابی برای بررسی طرح‌های توسعه‌ای استفاده کرده و بتوانند تصویر نسبتاً شفافی از وضعیت مالی آتی پروژه مورد بررسی، در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران قرار دهد.

از جمله مدارک مهمی که واحدهای اقتصادی به منظور اخذ تسهیلات باید به بانک ارائه کنند، طرح توجیهی فنی – اقتصادی است. طرح‌های ارائه شده به بانک از جانب متقاضی تسهیلات، در صورتی که در بررسی‌های مقدماتی، هماهنگ با سیاست‌های اعتباری بانک تشخیص داده شد، باید توجیه‌پذیری آن از جنبه‌های اقتصادی، فنی و مالی مورد ارزیابی دقیق قرارگیرد. چنانچه نتیجه این بررسی‌ها حاکی از بازدهی مناسب طرح و بازگشت به موقع منابع بانک در یک دوره معقولی باشد، می‌توان تسهیلات لازم را به این طرح اختصاص داد.


۱- ارزیابی طرح های توجیهی فنی و اقتصادی از نگاه بازار

 ارزیابی طرح‌های توجیهی فنی‌– اقتصادی از منظر بازار به عنوان اولین مرحله از ارزیابی یک طرح برای سرمایه‌گذاری یا اعطای تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مرحله اجمالا تحلیل اقتصادی طرح و بررسی مواردی از جمله قیمت مواد اولیه و برآورد ارزش افزوده طرح، روند عرضه و تقاضا در آینده و… مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا اطلاعات آماری، از وضعیت تولید و واردات جمع‌آوری شده و سپس از این طریق به بررسی بازار، پیش‌بینی روند آتی آن و تعیین هدف‌های تولیدی طرح توجیهی پرداخته می‌شود.

 اهم مواردی که در بررسی اقتصادی طرح توجیهی فنی – اقتصادی مورد توجه است عبارتند از:

:: آشنایی با محصول و بررسی کاربردهای آن

:: روش تولید محصول مورد بررسی

:: بررسی بازار محصول از طریق وضعیت عرضه و تقاضای آن در گذشته، حال و پیش‌بینی آینده

:: مواد اولیه مورد نیاز از لحاظ قیمت و نحوه تأمین آنها

:: میزان اشتغال، میزان وابستگی، ارزش افزوده، ایجاد درآمد ارزی، صرفه جویی ارزی و غیره

:: محل اجرای پروژه از نظر دسترسی به مواد اولیه و همچنین بازار فروش محصول آن

در حال حاضر در تهیه گزارشات اقتصادی توسط مشاوران و کارشناسان طرح توجیهی، بیشترین توجه به وضعیت بازار محصول و چگونگی تأمین مواد اولیه مورد نیاز معطوف شده و این مسئله به نحو محسوسی سایر موارد مهم را تحت‌الشعاع قرار داده است که روش بررسی نیز به طور خلاصه به این صورت است که با مراجعه به مراکز آمار و اداره اطلاعات و آمار وزارتخانه‌های ذیربط و آمار و اطلاعات گمرک، اطلاعات واحدهای فعال و دارای مجوز تأسیس را کسب نموده، سپس با توجه به نوع محصول و پیشرفت فیزیکی واحدهای دارای مجوز، تأمین عرضه آتی محصول برآورد می‌شود. در ارزیابی بازار یک طرح توجیهی تاثیر سوابق سرمایه‌گذار بر فروش آتی باید مورد توجه قرار گیرد.

 برای پیش‌بینی تقاضا نیز از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد که معمول‌ترین آنها تعمیم روند گذشته به آینده، روش رگرسیون خطی، میانگین متحرک و مصرف سرانه است. پس از تهیه و تدوین مجموعه‌ای از اطلاعات کمی و کیفی در قالب مطالب و جداول آماری به تجزیه و تحلیل و نهایتاً نتیجه‌گیری در خصوص وجود و یا عدم توجیه‌پذیری طرح از نظر بازار محصول پرداخته می‌شود.

 ۲- ارزیابی فنی طرح توجیهی فنی- اقتصادی

هدف اصلی از بررسی فنی طرح‌ توجیهی، امکان‌سنجی قابلیت اجراء پروژه از لحاظ فنی است. در این بخش مشخصات اجزاء فیزیکی و فنی طرح، توانائی‌های فنی مجری پروژه، برنامه زمان‌بندی پروژه و برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

اهم مواردی که در بررسی‌های فنی و ارزیابی فنی طرح‌های توجیهی مورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از:

:: هدف از اجرای پروژه

:: مطالعه تکنولوژی مورد نظر

:: محل اجرای طرح از نظر جغرافیایی، راه‌های مواصلاتی و …

:: امکانات و تأسیسات زیربنائی طرح توجیهی

:: ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و برآورد سرمایه‌گذاری در طرح توجیهی

:: نیروی انسانی مورد نیاز طرح توجیهی

:: برنامه زمان‌بندی اجرای طرح توجیهی

 


 

۳- ارزیابی مالی  طرح توجیهی فنی- اقتصادی

 سرمایه‌گذاران و بانک‌ها به عنوان شریک، سرمایه‌گذار و اعتباردهنده همواره تمایل دارند وضعیت مالی آینده پروژه‌هایی که برای مشارکت و یا استفاده از تسهیلات به آنها پیشنهاد می‌شود را مورد ارزیابی قرار دهند.

در مواردی که سرمایه‌پذیر مشغول فعالیت بوده‌، از طریق تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی سال‌های گذشته، می‌توان تصویر واضحی از توان مالی متقاضی به دست آورد و شناخت قابل قبولی از بافت مالی، سودآوری، کفایت مدیران، توان بازپرداخت کوتاه‌مدت و بلند‌مدت و سایر اطلاعات به دست آورده و با این روش امکان مقایسه و اتخاذ تصمیم مناسب را فراهم آورد. طرح‌های توجیهی در پروژه‌های جدید، نحوه ارزیابی وضعیت مالی متفاوت و پیچیده‌تری خواهد داشت. معمولاً، اطلاعات اولیه برای برآورد مالی طرح از بررسی‌های اقتصادی و فنی از جمله مقدار و مبلغ مواد اولیه مصرفی، میزان سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز (زمین، ساختمان، تأسیسات و ماشین آلات و …) و برنامه زمان‌بندی اجراء طرح به دست می‌آید.

  مراحل مختلف بررسی مالی طرح به شرح زیر انجام می‌گیرد:

:: برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت پروژه به تفکیک هزینه‌ها

:: پیش‌بینی نوع و میزان تأمین مالی پروژه با توجه به برنامه زمان‌بندی طرح

:: محاسبه و برآورد هزینه‌های جاری ناشی از اجرای پروژه، از جمله هزینه‌های تعمیر و نگهداری، حقوق و دستمزد، سوخت و انرژی و غیره …

:: تهیه صورت‌های مالی برآوردی برای یک دوره‌ی حداقل پنج ساله (صورت سود و زیان، جریانات وجوه نقد و ترازنامه)

:: تجزیه و تحلیل اطلاعات استخراج شده از صورت‌های مالی برآوردی

:: برآورد سرمایه در گردش

:: نحوه تأمین مالی پروژه و مشارکت‌ها

:: پیش‌بینی هزینه‌های عملیاتی و غیر عملیاتی

:: تفکیک هزینه‌های ثابت و متغیر

:: تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و حاشیه ایمنی پروژه

:: تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی همراه با جدول

:: تجزیه و تحلیل ریسک پروژه

:: برآورد میزان تسهیلات مالی مورد نظر برای اجرای پروژه با توجه به حجم سرمایه‌گذاری و درآمد آتی پروژه

مراحل گفته شده به دو بخش کلی قابل طبقه‌بندی خواهد بود. بخش اول، مراحل منتهی به تهیه صورت‌های مالی برآوردی و بخش دوم نیز مرحله تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی برآوردی است.

دقت در تهیه صورت‌های مالی برآوردی، رابطه‌ای مستقیم و قوی با صحت و دقت اطلاعات جمع‌آوری شده در بررسی‌های اقتصادی و فنی دارد و از طرفی صورت‌های مالی نگاشته شده، خود به عنوان اساس و پایه تجزیه و تحلیل‌های مالی بوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 لیکن روش‌های مورد استفاده به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، نحوه ارزیابی و قبول یا رد پروژه از نظر مالی، به عنوان موضوع اصلی قلمداد می‌شود. در حال حاضر اصول مورد استفاده در گزارشات مالی تهیه شده برای ارزیابی طرح‌ها در سیستم بانکی کشور عبارتند از:

:: روند سودآوری و میزان سود حاصل از اجرای پروژه

:: میزان مازاد نقدی انباشته برآوردی در صورت جریان وجوه نقد

:: برآورد نسبت مازاد نقدی انباشته به استهلاک انباشته

:: مثبت بودن سرمایه در گردش خالص در ترازنامه برآوردی

:: نسبت ارزش دارائی‌های قابل ترهین (زمین، ساختمان، تاسیسات و ماشین‌آلات) به اصل تسهیلات (به عنوان پوشش وثیقه‌ای)

 

به کانال بهین صنعت یاب در تلگرام بپیوندید.

شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با برخورداری از کارشناسان برجسته و با تجربه آماده تهیه و تدوین طرح توجیهی بازار، فنی، مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار (comfar)، در جهت تسهیل روند کاری شرکت‌ها و اشخاص متقاضی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *