طرح توجیهی احداث کلینیک چشم پزشکی

کلینیک تخصصی چشم پزشکی

کاربری: درمانی و پزشکی

مساحت زمین :۷۵۰ متر مربع

مساحت زیر بنا :۵۰۰ متر مربع

مکان پروژه: جزیره کیش، جنوب جزیره، جنوب بزرگراه خلیج فارس

بخوانید طرح توجیهی چیست؟

 

 

دسترسی به زیر ساختها (آب، برق، مخابرات، راه اصلی، فرودگاه، بندرگاه) :

ردیفزیر ساختفاصله تا محل پروژه
۱آبقابل تامین در محل پروژه
۲برققابل تامین در محل پروژه
۳مخابراتقابل تامین در محل پروژه
۴راه اصلیجاده جهان
۵فرودگاه۱۰٫۴ کیلومتر
۶بندرگاه۱۴٫۹ کیلومتر

 

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمد های طرح
سرمایه گذاری ثابت :۱۲۱،۵۲۳ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری:۳۲،۱۸۲  میلیون ریال
سرمایه در گردش:۲،۶۱۲ میلیون ریال
درآمد های عملیاتی سالانه:۶۳،۰۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی:۳۰،۸۱۸ میلیون ریال
B/C: 1/19 نسبت منافع به مخارج
دوره بازگشت سرمایه(سال) :۴ سال و ۸ ماه
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال) : ۳۹٫۸۰۴
% IRR: 25/95 نرخ بازده داخلی

 

(تحلیلات مالی جدول فوق مربوط به سال ۱۳۹۸ می باشد)

 

هدف از اجرا

چشم­ پزشکی­ (Opthalmology­)­ شاخه ای از پزشکی است کــه بــا آناتومی، فیزیولوژی و بیماری های چشم سر و کار دارد. چشم انسان می تواند دچار حـوادث و بیماری هـای مختلف گـردد؛ مانند نزدیک بینی، پیرچشمی، کوررنگـی، گل مـژه، دکولمان شبکیه و غیـره. بـه دلیل فقدان مرکز تخصصی چشم پزشکی در جزیـره کیش، ایجـاد این کلینیک، نیاز مردم بـه خدمات ایـن حـوزه در جزیـره را بـرآورده خواهد کرد. همچنین جـذب نیروهای متخصص و کارآمــد در مرکز تخصصی چشم پزشکی بـرای نخسـتین بـار در کیش، باعـث جلوگیری از سـفرهای کیشوندان بـه سـرزمین اصلی بـرای تشخیص و درمـان بیماران چشم می شود؛ بدین منظور مرکز تخصصی چشم پزشکی جهت تشخیص و درمان، جراحی و عمل هـای لیزر، لازک و PRK در دهکده سلامت کیش احداث خواهد شد.

 

مطالعات بازار:

 ظرفیت سالانه:

ظرفیت سالانه  مراکز درمانی بـر اساس امکانات و ظرفیـت پذیرش آن تعیین شده است. تعداد مراجعین کلینیک تخصصی چشم پزشکی در سال مرجع، جهت تشخیص و درمان بیماری های چشم ،۴۵ % جمعیت کیش (حدود ۲۱۰۰۰ نفر) و ۵ % افراد مراجعه کننده (حدود ۱۰۵۰ نفر )، جهت عمل جراحی ، عمل لیزیک، الزک، فمتولیزیک و PRK برآورد شده است. بـازار هدف طرح حاضر بخشی از کیشوندان هسـتند.

میزان اشتغال زایی:

۱۸ نفر

مشخصات فنیجزئیاتی برای این طرح وجود ندارد.

مجوز های مورد نیاز:

-مجوزواگذاری زمین از سازمان منطقه آزاد کیش

– پروانه ساختمانی از سازمان منطقه آزاد کیش

– مجوز فعالیت اقتصادی از سازمان منطقه آزاد کیش

شیوه سرمایه گذاری:

مشارکت ⚪   پیمانکاری⚪   خرید قطعی زمین   BOT ⚪

دوره ساخت: ۱ سال

دوره بهره برداری­(برای محاسبه شاخص های اقتصادی) :۱۰ سال

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از ده سال تجربه و ارائه صد ها طرح توجیهی در صنایع درمانی و پزشکی، مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و اخذ کلیه مجوز های لازم جهت احداث کلینیک تخصصی چشم پزشکی، با انجام دقیق مطالعات امکان سنجی و پیش امکان سنجی، آمادگی خود را اعلام می کند.

همچنین لازم به ذکر است٬ به دلیل آنکه این طرح جزو طرح های گردشگری در نظر گرفته میشود لازم است این مقاله را نیز مطالعه بفرمایید : راهنمای جامع طرح های گردشگری

فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری در کیش وجود دارد که تعدادی از آنها را در اینجا برای شما لیست کرده ایم

مشاوره کسب و کار در جزیره کیش

جزیـره کیـش بـا مسـاحتی حـدود ۹۱ کیلومترمربـع در ۱۸ کیلومتـری کرانـه جنوبـی ایـران، در محـدوده شـمالی خلیج فـارس واقـع اسـت.

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب

سرمایه گذاری و سکونت در جزایر جنوب ( تنب کوچک، تنب بزرگ، بوموسی)  علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با حضور در یک برنامه […]

طرح توجیهی احداث مرکز جراحی زیبایی

ظرفیـت سالانه  ایـن مرکـز درمانـی بـر اسـاس امکانات و ظرفیـت پذیرش و امکانــات ایــن مرکــز تعیین شــده اســت. تعــداد مراجعیــن ایــن مرکــز جراحـی اعمـال زیبایـی، ۲۱۰۰ عمـل جراحـی در سـال مرجـع بـرآورد شـده اسـت….

طرح توجیهی احداث مرکز حراج آثار هنری

هـدف از اجـرای ایـن طـرح، تخصیـص سـاختمان مـوزه و نمـاد کیـش بـه مرکـز حـراج آثـار هنـری اسـت. در ایـن مرکـز ۴ سـالن گالـری، یـک سـالن آمفـی تئاتـر، کارگاه آموزشـی و کافی­ شـاپ قـرار دارد کـه بـه منظـور عرضه نمایشـگاهی آثـار هنـری بـه متقاضیـان اجـاره داده می ­شـود.

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب

فرآیند تهیه طرح توجیهی در بهین صنعت یاب ابتدا با آشنایی و تماس مشتری با ما شروع میشود .پله پله نیز به هدف اصلی یعنی تهیه طرح توجیهی …

طرح توجیهی احداث کافی شاپ

هـدف از اجـرای کافـی شـاپ در مجموعـه پیسـت اتومبیل رانـی و کارتینگ، تکمیل زنجیره خدمات مشـتریان می­باشـد. امروزه بسـیاری از گردشـگران علاقـه منـد هسـتندکه  بـا مراجعـه بـه یـک مرکـز ورزشـی و تفریحـی تمامـی نیازهـای آنـان پاسـخ داده شـده و بـا خیال آسـوده اوقات فراغت خوشـان را پـر نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *