عارضه یابی - بررسی سازمان - بهینه سازی - مطالعات و تحقیقات

انجام مطالعات عارضه‌ یابی، طراحی ساختار سازمانی، بهبود فرآیندها و بهره‌وری

در سال‌های اخیر موضوعی که بیش از پیش سازمان‌ها و ذهن مدیران ارشد آنها را سخت درگیر نموده است، ایجاد تغییر و تحول به موقع و بهبود وضعیت سازمان در راستای ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری است. سازمان‌ها، سيستم‌هاي پيچيده اجتماعي هستند كه براي بقاء و تداوم حيات خود با محيط در تعامل هستند. شتاب، تغيير و تحولات محيطي، آنها را وادار به انطباق با شرايط موجود و آتي به منظور تداوم حيات و بقاء مي‌نمايد و لازمه تداوم حيات و بقاء، رشد، تكامل و حركت به سوي بلوغ و برتري سازماني مي‌باشد و اين امر مستلزم تغيير، اصلاح و بهبود وضعيت سازماني است. از طرفي شرط لازم براي تغيير، اصلاح، بهبود و شناخت عارضه‌هاي سازماني مي‌باشد. برای دستیابی به این هدف، انجام مطالعات عارضه‌یابی سازمانی در فرآیند پشتیبانی از ارتقاء بهره‌وری و رقابت‌پذیری سازمان‌ها، یکی از الزامات اولیه و شرط لازم برای صرف منابع جهت انجام هرگونه اقدام نتیجه بخش در فرآیند حفظ، تداوم و ارتقاء رقابت‌پذیری در آن سازمان‌ها محسوب می‌گردد. 

شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، به عنوان نهادی پیشرو در توسعه و تحول مدیریت کشور فعالیت‌های زیادی در این عرصه انجام داده است. حاصل این مطالعات و تحقیقات از یک سو، و عملیاتی سازی آن در سازمان‌های مختلف به صورت اجرای طرح‌های مشاوره‌ای از سوی دیگر توانسته است ضمن ایجاد بدنه دانشی در این حوزه، به ایجاد یک نظام منسجم برای خود عارضه‌یابی دوره‌ای توسط مدیران سازمان‌ها و شناسایی به موقع علائم و ریشه‌های مشکل و یافتن راه‌حل‌های مناسب و اولویت‌بندی شده برای حل آنها با توجه به امکانات در دسترس سازمان نیز بیانجامد که این ظرفیت در تیم مشاورین بهین صنعت یاب در دسترس می‌باشد.