الکترودهای گرافیتی

بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید الکترودهای گرافیتی

طرح تولید انواع الکترودها و بوته های گرافیتی کارفرما: شرکت محترم پرشیا نور تینا   معرفی طرح محصولات طرح تولید الکترودهای گرافیتی در سایزهای 30، 45، 50، 60، 70 و بلوک‌های کربنی […]
بهمن ۱۸, ۱۳۹۴

طرح توجیهی فنی- اقتصادی تولید الکترودهای گرافیتی

طرح تولید انواع الکترودها و بوته های گرافیتی کارفرما: شرکت محترم پرشیا نور تینا   معرفی طرح محصولات طرح تولید الکترودهای گرافیتی در سایزهای 30، 45، 50، 60، 70 و بلوک‌های کربنی […]
صحبت با کارشناس