تولید تافی و شکلات

مهر ۲۱, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید تافی و شکلات

مصرف تافی و شکلات در کشور ایران بسیار زیاد است به همین دلیل افراد زیادی تمایل به تولید و عرضه تافی و شکلات دارند. حدود ۶۰ سال پیش دو برادر روسی اولین کارخانه تولید شکلات را تاسیس کردند. البته این کارخانه در ابتدا به ...
مهر ۲۱, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید تافی و شکلات

مصرف تافی و شکلات در کشور ایران بسیار زیاد است به همین دلیل افراد زیادی تمایل به تولید و عرضه تافی و شکلات دارند. حدود ۶۰ سال پیش دو برادر روسی اولین کارخانه تولید شکلات را تاسیس کردند. البته این کارخانه در ابتدا به ...
صحبت با کارشناس