تولید ورمی کمپوست

آبان ۲۰, ۱۳۹۴

تولید ورمی کمپوست فرصتی برای سرمایه‌گذاری

تولید ورمی کمپوست تولید مکمل های خوراکی پیتیدی با هیدرولیز آنزیمی کرم خاکی افزايش جمعيت کشور در سال‌های اخير و به تبع آن افزايش مصرف فرآورده‌های غذايی موجب شده است […]
آبان ۲۰, ۱۳۹۴

تولید ورمی کمپوست فرصتی برای سرمایه‌گذاری

تولید ورمی کمپوست تولید مکمل های خوراکی پیتیدی با هیدرولیز آنزیمی کرم خاکی افزايش جمعيت کشور در سال‌های اخير و به تبع آن افزايش مصرف فرآورده‌های غذايی موجب شده است […]
صحبت با کارشناس