طرح احداث رستوران ساحلی

فروردین ۲۵, ۱۴۰۳

طرح توجیهی رستوران ساحلی

با وجود خط ساحلی طولانی و پتانسیل های گردشگری دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب ایران، مطمئنا "طرح توجیهی رستوران ساحلی" توجیه اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.
فروردین ۲۵, ۱۴۰۳

طرح توجیهی رستوران ساحلی

با وجود خط ساحلی طولانی و پتانسیل های گردشگری دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب ایران، مطمئنا "طرح توجیهی رستوران ساحلی" توجیه اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.
صحبت با کارشناس