طرح توجیهی اکسید تیتانیوم

تیر ۳, ۱۴۰۳

طرح توجیهی اکسید تیتانیوم

. آنچه که در بازار با عنوان اکسید تیتانیوم شناخته می شود، در واقع، دی اکسید تیتانیوم با فرمول شیمیایی TiO2 است. این اکسید، یک ترکیب معدنی بوده و به دلیل خواص اپتیکی فوق العاده اش در بسیاری از صنایع بکار برده می شود. این ترکیب می تواند نور را منعکس نماید. از دیگر خواص دی اکسید تیتانیوم می توان ...
تیر ۳, ۱۴۰۳

طرح توجیهی اکسید تیتانیوم

. آنچه که در بازار با عنوان اکسید تیتانیوم شناخته می شود، در واقع، دی اکسید تیتانیوم با فرمول شیمیایی TiO2 است. این اکسید، یک ترکیب معدنی بوده و به دلیل خواص اپتیکی فوق العاده اش در بسیاری از صنایع بکار برده می شود. این ترکیب می تواند نور را منعکس نماید. از دیگر خواص دی اکسید تیتانیوم می توان ...
صحبت با کارشناس