طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات

خرداد ۱۳, ۱۴۰۳

طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات

در یک تعریف کلی تمام محصولات کشاورزی و باغی به جز محصولات درختی و غلات را سبزیجات می‌گویند. در واقع سبزیجات انواعی از گیاهان علفی بوده که بخش‌های مختلف آن‌ها نظیر ساقه، برگ، ریشه، غنچه، پیاز، میوه، غده و یا دانه آن‌ به شکل‌ خام
خرداد ۱۳, ۱۴۰۳

طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات

در یک تعریف کلی تمام محصولات کشاورزی و باغی به جز محصولات درختی و غلات را سبزیجات می‌گویند. در واقع سبزیجات انواعی از گیاهان علفی بوده که بخش‌های مختلف آن‌ها نظیر ساقه، برگ، ریشه، غنچه، پیاز، میوه، غده و یا دانه آن‌ به شکل‌ خام
صحبت با کارشناس