خرداد ۲۰, ۱۴۰۳

طرح توجیهی تولید پفک

پفک ، بعنوان یک محصول فرآوری شده و قابل توجه در زمینه سبد غذایی خانوار در دهه های گذشته حائز اهمیت بوده است. در حقیقت پفک را در دسته بندی جو اسنک قرار میدهند. ماده اصلی در تولید این نوع اسنک، ذرت حرارت داده شده یا همان ”حجیم شده” می باشد که پس از طی فرآیند تولید و فرآوری و تغییر در ساختار.
خرداد ۲۰, ۱۴۰۳

طرح توجیهی تولید پفک

پفک ، بعنوان یک محصول فرآوری شده و قابل توجه در زمینه سبد غذایی خانوار در دهه های گذشته حائز اهمیت بوده است. در حقیقت پفک را در دسته بندی جو اسنک قرار میدهند. ماده اصلی در تولید این نوع اسنک، ذرت حرارت داده شده یا همان ”حجیم شده” می باشد که پس از طی فرآیند تولید و فرآوری و تغییر در ساختار.
صحبت با کارشناس