مقاله در مورد حمایت از کالای ایرانی

آذر ۱۶, ۱۳۹۷

حمایت از کالای ایرانی

  طی سال‌های گذشته و پیش‌رو که مسئله اقتصاد، مهمترین دغدغه کشور بوده و مشکلات این بخش به طور مستقیم در معیشت مردم اثرگذار می‌باشد، رهبر انقلاب و بالطبع سایر مسئولان، […]
آذر ۱۶, ۱۳۹۷

حمایت از کالای ایرانی

  طی سال‌های گذشته و پیش‌رو که مسئله اقتصاد، مهمترین دغدغه کشور بوده و مشکلات این بخش به طور مستقیم در معیشت مردم اثرگذار می‌باشد، رهبر انقلاب و بالطبع سایر مسئولان، […]
صحبت با کارشناس