تحقیقات بازاریابی چیست؟

تحقیقات بازاریابی فرآیندی است که  جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطلاعات درباره یک بازار مشخص را در بر می گیرد. متغیر های مورد تجزیه و تحلیل شامل مصرف‌کنندگان، رقبا و روندهای کلی صنعت می‌شود. هدف اصلی تحقیقات بازاریابی، ارائه بینش‌هایی است که به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا تصمیماتی استراتژیک و عملیاتی درباره ی محصولات، خدمات، استراتژی‌های بازاریابی و جهت گیری کلی کسب و کار خود بگیرند.

خدمات قابل ارائه توسط گروه بهین صنعت یاب در این حوزه به شرح زیر است:

خدمات در حوزه تحقیقات بازاریابی
تحلیل کلان روند های بازار
تحلیل رفتارمصرف کنندگان
تخمین و پیش بینی  عرضه و تقاضا
تخمین اندازه و پتانسیل رشد بازار
ارزیابی کانال های توزیع در بازار مصرفی

چرا تحقیقات بازاریابی مهم است؟

تحقیقات بازار از جنبه های گوناگونی برای کسب و کارها اهمیت بسیاری دارد. این تحقیقات، اطلاعات اساسی را در مورد مشتریان، رقبا، و شرایط بازار فراهم می‌کند و به کسب و کارها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند و استراتژی‌های بازاریابی خود را بهبود بخشند. با شناخت نیازها و ترجیحات مشتریان، کسب و کارها می‌توانند محصولات و خدمات خود را بهبود دهند و رضایت مشتریان را افزایش دهند. همچنین، با شناسایی فرصت‌ها و ریسک‌ها در بازار، کسب و کارها می‌توانند به طور هوشمندانه‌تری در بازار عمل کرده و رشد و توسعه خود را تضمین کنند. به طور کلی، تحقیقات بازار به کسب و کارها اطلاعات لازم را فراهم می‌کند تا بهبود‌های لازم را در عملکرد و استراتژی‌های خود ایجاد کنند و در نهایت به رشد و پیشرفت بیشتری دست یابند.

 

جنبه‌های کلیدی تحقیقات بازار شامل موارد زیر می باشد:

تحلیل رفتار مصرف‌کننده : درک رفتار، ترجیحات، نیازها، و الگوهای خرید مصرف‌کنندگان در بازار هدف از اهداف تحلیل رفتار مصرف کننده می باشد. این فرایند شامل مطالعات دموگرافیک، روان‌شناختی، عادات خرید، و روندهایی است که بر تصمیمات مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد.

تحلیل رقابتی: هدف این تحلیل، ارزیابی نقاط قوت و ضعف رقبا در بازار و تحلیل نیروهای رقابتی در محیط صنعت است. این فرایند شامل شناسایی رقبای مستقیم و غیرمستقیم، تجزیه و تحلیل محصولات یا خدمات آنها، استراتژی‌های قیمت‌گذاری، و روش‌های بازاریابی آنها است.

اندازه و پتانسیل رشد بازار: این بررسی شامل تخمین اندازه بازار از نظر تقاضای فعلی و پیش بینی تقاضا در آینده است. که شامل ارزیابی عواملی مانند مطالعات دموگرافیک، نشانگرهای اقتصادی، نرخ رشد صنعت، و روندهای نوظهوری است که ممکن است بر پویایی بازار تأثیرگذار باشند.

بخش بندی بازار: این فرایند شامل تحلیل بخش های گوناگون بازار و تقسیم بازار به گروه‌های مختلف بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک، جغرافیایی، روان‌شناختی، یا رفتاری می باشد. این فرایند کمک می‌کند تا کسب‌وکارها، محصولات، خدمات، و استراتژی‌های بازاریابی خود را با نیازهای گروه‌های خاصی از مشتریان به طور موثرتری هماهنگ کنند.

تحلیل حساسیت به قیمت: این مفهوم به این معنا است که مصرف‌کنندگان چگونه به قیمت‌های مختلف واکنش نشان می دهند و چه میزان برای پرداخت مبالغ مختلف آمادگی دارند. این ارزیابی شامل عواملی مانند ارتباط قیمت و تقاضا، ارزش ادارک شده، قیمت‌گذاری رقابتی، و استراتژی‌های قیمت‌گذاری است که سودآوری را بیشینه می‌کند.

ارزیابی کانال توزیع: این مرحله شامل بررسی کانال‌های مختلفی که محصولات یا خدمات از طریق آنها به مصرف‌کنندگان توزیع می‌شوند. در این فرایند، تجزیه و تحلیل کارایی، دسترسی، و اثربخشی کانال‌های مختلف، مانند فروشگاه‌های خرده‌فروشی، پلتفرم‌های آنلاین، عرضه کنندگان عمده، یا فروش مستقیم مورد بررسی قرار می گیرد.

روندها و پیش‌بینی بازار: تحلیل روند های بازار شامل پایش روندهای صنعتی، پیشرفت‌های فناورانه، تغییرات قوانین، و سایر عوامل خارجی است که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارند. پیش‌بینی شرایط بازار در آینده به کسب ‌وکارها در پیش‌بینی فرصت‌ها و چالش‌ها و به طور کل انطباق پذیری استراتژیک کمک می کند.

به طورکلی تحقیقات بازار نقش بسیار مهمی در شناسایی فرصت‌های بازار، کاهش ریسک‌ها، و توسعه استراتژی‌هایی که با نیازها و ترجیحات مشتریان هماهنگ باشند، دارد. با جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مرتبط، کسب‌وکارها می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و شانس موفقیت خود را در بازار رقابتی افزایش دهند.