آدرس: تهران، خ پاسداران، ابتدای نیستان ۴، پلاک ۱٫۳، واحد ۱۶، طبقه ۵

تلفن های تماس: ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۹۶ ۰۲۱۲۶۶۵۶۹۰۸ ۰۲۱۲۶۶۵۲۶۱۲

فکس: ۸۹۷۷۴۳۱۲

کد پستی: ۱۹۴۶۹۳۴۱۷۵

دفتر مرکزی تهران:

آدرس: تهران، کیلومتر ۴۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی پایتخت، ساختمان فناوری، طبقه ۳، واحد ۳۰۶

تلفن های تماس: ۰۲۳۳۴۵۷۳۷۰۹ 

فکس: ۸۹۷۷۴۳۱۲

دفتر شعبه شهرک صنعتی پایتخت:

اجازه دهید ما با شما تماس بگیریم !


مشاوره سرمایه گذاریاخذ مجوز هاطرح توجیهیمشاوره تسهیلات


تولیدیگردشگریخدماتیکشاورزی

۹ الی ۱۲۱۲ الی ۱۵۱۵ الی ۱۸

دفتر مرکزی تهران:

آدرس: تهران، خ پاسداران، ابتدای نیستان ۴، پلاک ۱٫۳، واحد ۱۶، طبقه ۵

تلفن های تماس: ۰۲۱۲۲۵۴۲۱۹۶ ۰۲۱۲۶۶۵۶۹۰۸ ۰۲۱۲۶۶۵۲۶۱۲

فکس: ۸۹۷۷۴۳۱۲

کد پستی: ۱۹۴۶۹۳۴۱۷۵

 

دفتر شعبه شهرک صنعتی پایتخت:

آدرس: تهران، کیلومتر ۴۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی پایتخت، ساختمان فناوری، طبقه ۳، واحد ۳۰۶

تلفن های تماس: ۰۲۳۳۴۵۷۳۷۰۹ 

فکس: ۸۹۷۷۴۳۱۲

ایمیل : info@behinsanat.com

اجازه دهید ما با شما تماس بگیریم !


مشاوره سرمایه گذاریاخذ مجوز هاطرح توجیهیمشاوره تسهیلات


تولیدیگردشگریخدماتیکشاورزی

۹ الی ۱۲۱۲ الی ۱۵۱۵ الی ۱۸