تهیه و تدوین مطالعات امکان سنجی و طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی

اشخاص، شرکت ها، سازمان‌ها، موسسات مالی و سرمایه‌گذاری و بانک ها به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص جنبه‌های مختلف اقتصادی، فنی و مالی طرح‌ها و پروژه های پیشنهادی، طی مراحل مختلف پیش از سرمایه‌گذاری و اجرای آنها، نیازمند انجام هر یک از مطالعات فوق می باشند. این فرآیند از مطالعه فرصت در مراحل بسیار ابتدایی پیش سرمایه‌گذاری آغاز و تا تدوین طرح‌های تجاری در مراحل نهایی سرمایه‌گذاری و اجرای طرح ادامه می یابد. این مطالعات مانند چراغی افق را بر روی مجریان و سرمایه گذاران طرح ها و پروژه ها روشن نموده و از این طریق صاحبان سرمایه می توانند قبل از اجرای طرح ها نسبت به جنبه های مختلف توجیه پذیری، ریسک ها، مسائل و موانع پیش روی و الزامات، اطلاعات و چشم انداز روشنی کسب نمایند. مطالعات طرح توجیهی در سه فاز انجام می شود که به شرح ذیل خواهد بود:

 

 

طرح توجیهی

بخش های مختلف طرح توجیهی فنی، مالی و اقتصادی

 

:: فاز مطالعات اقتصادی (مطالعات و تحقیقات بازار)

بررسی محصول و الزامات آن از دید مشتریان، موارد کاربرد و بازارها، امکان تامین مواد اولیه، قیمت فروش در بازارهای داخلی و خارجی، عرضه و تقاضای داخلی و خارجی محصول در گذشته و پیش‌بینی آینده، تعیین شکاف بازار و سهم قابل کسب، راهبردهای ورود و نفوذ در بازار.

 

:: فاز مطالعات فنی

بررسی الزامات فنی و تکنولوژیکی محصول و استانداردها در بازارهای هدف، فرآیندهای تولیدی، ماشین‌آلات و دانش فنی مورد نیاز، سایر زیرساخت‌های موردنیاز شامل زمین، محوطه سازی، بنا و ساختمان، تاسیسات، تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، مواد اولیه مصرفی، ساختار سازمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در دوران ساخت و بهره‌برداری، زمان بندی اجرای طرح و ارزیابی خطرات و ریسک های فنی در این بخش صورت می پذیرد.

 

:: فاز مطالعات مالی و اقتصادی

در این بخش بررسی میزان سرمایه‌گذاری، درآمدهای حاصل از فروش، هزینه‌های دوران بهره‌برداری طرح، تعیین نحوه و مدل تامین مالی، محاسبه شاخص‌های مالی و اقتصادی طرح نظیر دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی (IRR)، خالص ارزش فعلی (NPV) و…، مورد بررسی قرار می گیرد.
مطالعات امکان سنجی (طرح توجیهی) تهیه شده در این شرکت بر اساس استاندارد UNIDO بوده و از نرم افزار کامفار Comfar استفاده می شود.

طرح توجیهی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار

طرح توجیهی مالی و اقتصادی با نرم افزار کامفار