موارد اجرایی

الف: تخصصی گردشگری

۱-اخذ مجوزهای گردشگری شامل موافقت اصولی انواع مصادیق گردشگری( هتل، هتل آپارتمان، مجتمع گردشگری، بوم گردی، اقامتگاه سنتی، سفرخانه سنتی و…)،مجوزایجاد تاسیسات گردشگری، پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری از دستگاه متولی

۲-اخذ مجوزهای لازم برای پروژه های گردشگری داخل محدوده شهری از شهرداری( استعلام ها، کمیسیون ماده پنج، تاییدیه های آتش نشانی، تاییدیه های نظام مهندسی، اخذ پروانه ساخت و…)

۳- اخذ مجوزهای لازم برای پروژه های گردشگری خارج از محدوده شهری و در اصل واقع در حریم شهری و خارج حریم( استعلام ها، کمیسیون تبصره یک ماده یک( تغییر کاربری )، کمیسیون امور زیربنایی، تاییدیه های نظام مهندسی، اخذ پروانه ساخت و…)

۴- اخذ مجوزهای لازم برای پروژه های گردشگری داخل محدوده روستا ( استعلام ها، کمیسیون تغییر کاربری مرتبط با بنیاد مسکن، تاییدیه های نظام مهندسی مرتبط با بنیاد مسکن، اخذ پروانه ساخت و…)

۵-تهیه نقشه های سایت پلان، معماری فاز یک و دو، پلان های راهبردی، طراحی مبلمان داخلی/ نقشه های سازه/ نقشه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / نقشه های محوطه سازی

۶- اجرای کلیه بخش های ابنیه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی برای کلیه ابنیه های گردشگری

۷-خرید، تجهیز و راه اندازی انواع مصادیق گردشگری ( هتل، هتل آپارتمان، مجتمع گردشگری، بوم گردی، اقامتگاه سنتی، سفرخانه سنتی و…)– استخدام نیروی انسانی مرتبط، آموزش و سایر مباحث بازاریابی، تبلیغات و مارکتینگ با اولویت انواع هتل ها و…

ب: عمومی سایر کاربری ها(مسکونی، تجاری، اداری، ورزشی، صنعتی و…)

۱-تهیه نقشه های سایت پلان، معماری فاز یک و دو ، پلان های راهبردی، طراحی مبلمان داخلی / نقشه های سازه/ نقشه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی / نقشه های محوطه سازی

۲- اجرای کلیه بخش های ابنیه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی برای انواع ابنیه

۳-اجرای طرح های مقاوم سازی برای هر نوع ساختمان تبدیلی

لینک های مرتبط : 

تهیه طرح توجیهی گردشگری 

راهنمای جامع طرح های گردشگری 

سامانه میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری