مدیریت، کنترل و نظارت بر پروژه های صنعتی

مدیریت، نظارت و کنترل پروژه، فرایندی نظام‌مند و پویا برای برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و کنترل پروژه‌ها است که با هدف دستیابی به اهداف تعیین‌شده در چارچوب زمان، هزینه و کیفیت مطلوب انجام می‌شود. این فرآیند شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های به هم پیوسته است که از ایده اولیه تا تکمیل نهایی پروژه ادامه می‌یابد.

خدمات شرکت مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب در بخش مدیریت، نظارت و کنترل پروژه طرح‌های مصوب بانکی، عبارتست از مدیریت پروژه در بخش نظارت بر اجرای طرح و تهیه گزارشات پیشرفت کار با استفاده از نرم افزار پریماورا جهت ارائه به بانک عامل مطابق با شرح خدمات زیر:

:: تهیه CPM مایلستونی طرح بر اساس برنامه زمان بندی مصوب طرح در گزارشات توجیه پذیری و با توجه به سر فصل های گزارشات مزبور و WBS مشتق از آن.

:: تدوین جدول زمان بندی نیاز طرح به منابع مالی در دوره اجراء و آغاز بهره برداری با توجه به آورده متقاضی و تسهیلات مصوب بانک عامل و عناوین و جداول پیش بینی شده در گزارشات توجیهی طرح.

:: کنترل هزینه های طرح از طریق کنترل پرداخت های تحقق یافته متقاضی به عوامل اجرایی ذینفع و سایر هزینه های مستقیم انجام شده برای اجرای آن.

:: نظارت و اظهارنظر بر روی فرآیند انتخاب طرف قراردادهای مجری طرح و عقد قراردادهای مختلف پیمانکاری، ساخت، خرید، نصب و غیره.

:: ارائه گزارشات دو ماهانه ترکیبی از پیشرفت فیزیکی طرح و وجوه صرف شده و پیش‌بینی وجوه مورد نیاز برای هزینه‌های دو ماهه آتی با روشن کردن محل صرف وجوه و محل تامین آن (سهم متقاضی + سهم تسهیلات) و تحلیل مغایرت‌ها و انحرافات از برنامه و بودجه  طرح و در صورت ضرورت به روز کردن CPM  و اعلام هشدارهای به موقع به کارفرما و بانک مشتمل بر

۱- گزارشات اولیه پروژه مطابق نمونه ارائه شده از طریق بانک با استفاده از نرم افزار پریماورا
۲- گزارشات دو ماهه مالی پروژه (ارائه هزینه‌های مورد نیاز طی دو ماه آتی پروژه) که حاوی وضعیت پیشرفت فیزیکی و هزینه‌های عملیات سرمایه‌گذاری و ارائه هزینه‌های دو ماه آتی پروژه می‌باشد.

:: ارائه پیشنهادهای اصلاحی به منظور کاهش هزینه‌های اجرایی، پیشگیری از افزایش هزینه‌ها و یا ارتقاء کیفیت اجرا.

:: پیش‌بینی‌های لازم به منظور فراهم شدن امکانات راه‌اندازی به موقع طرح در خصوص تامین مواد اولیه لازم، تامین نیروی انسانی آموزش دیده مورد نیاز و تاسیسات زیربنایی لازم با رعایت اصول محیط زیست.

:: اظهار نظر بر روی مواردی که از طرف بانک به ناظر ارجاع شود.

با فرهنگ صحیح سرمایه گذاری و بهره‌مندی از خدمات مشاوره تخصصی، مسیری امن و مطمئن را به سوی ثروت و موفقیت کسب و کار خود رقم بزنید.

همین امروز با ما تماس بگیرید و از خدمات ما بهره‌مند شوید.