مشاوره استراتژی در شرکت مادر و هولدینگ

استراتژی و تصمیم گیری در شرکت های مادر و هولدینگ ها از جهات گوناگونی با سایر شرکت ها متفاوت است به عبارتی دیگر فرایند تصمیم گیری در این نوع از شرکت ها در سطح کلان و معمولاً توسط مدیران ارشد یا هیأت مدیره انجام می شود. هم چنین هدف از تصمیم گیری و اتخاذ استراتژي در این نوع از شرکت ها پاسخ دادن به سوالاتی درباره صنایع، حوزه ها و بازارهایی است که شرکت باید در آن‌ها فعالیت داشته باشد و یا ورود کند. علاوه بر آن تصمیم گیری درباره ی سبد کسب و کار، چگونگی مدیریت شرکت های زیر مجموعه و نحوه ی تخصیص منابع در واحدهای مختلف نیز از اهداف تدوین استراتژی در این سطح است.

خدمات قابل ارائه توسط گروه بهین صنعت یاب در این حوزه به شرح زیر است:

خدمات مشاوره استراتژی در شرکت های مادر و هولدینگ
تحلیل و طراحی مدیریت پرتفوی کسب و کارها ( مدیریت سبد کسب و کار ها)
تدوین و اجرای استراتژی های سرپرستی ( نحوه ی تعامل شرکت مادر با شرکت های زیر مجموعه)
مشاوره در زمینه ی ایجاد اتحاد و مشارکت استراتژیک
تدوین و طراحی  استراتژی در زمینه ی حاکمیت شرکتی
مشاوره در زمینه ی برندینگ
تدوین و اجرای استراتژی های رشد

هدف اصلی از راهبرد های سازمانی در این سطح، دستیابی به اهداف کلان سازمان است، به عنوان مثال تعیین استراتژی های رشد، استراتژی های سبد کسب و کار، استراتژی های هدایتی، تدوین و انتقال چشم انداز در این سطح انجام می شود. فرایند تدوین استراتژی و اجرای آن در این سطح، نیازمند هماهنگی و یکپارچه‌سازی واحدهای مختلف است تا هم افزایی مورد نیازبرای پیشبرد اهداف ایجاد شود.

همچنین مسئله ی زمانبندی در اجرای راهبرد ها و استراتژی ها در این نوع از کسب و کار ها متفاوت است. فرایند تدوین و اجرای استراتژی در سطح شرکت مادر و یا هولدینگ معمولاً به دوره ی زمانی بیشتری نیاز دارد و مربوط به پایداری و موفقیت سازمان در بلندمدت است.

چرا تدوین و اجرای استراتژی در شرکت های مادر و هولدینگ ها مهم است؟

  • استراتژی در شرکت های دارای چند کسب و کار حائز اهمیت است زیرا پیش نیاز پایداری و موفقیت بلند مدت سازمان است. این فرایند شامل تعیین یک چشم انداز استراتژیک برای آینده، شناسایی فرصت‌های رشد و انجام سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک است که به موفقیت بلند مدت شرکت کمک می‌کند.
  • توجه به استراتژی در این سطح به سازمان کمک می کند تا با هماهنگی منابع و توانمندی‌ها درسبد کسب و کار خود، ارزش منحصر به فردی ایجاد کند.
  •  یکی دیگر از مزایای به کارگیری استراتژی در این سطح، ایجاد هم افزایی در میان واحدهای مختلف کسب‌وکار است. هم افزایی زمانی به وجود می آید که مجموع فعالیت های بخش های گوناگون سازمان به بهترین شکل عملکرد سازمان را بهبود بخشد. زمانی که هم افزایی شکل می گیرد ، صرفه جویی در مقیاس و دامنه در سازمان محقق می شود. این صرفه جویی ها یکی از ابزار ها و عوامل قدرتمند در رسیدن به مزیت رقابتی است.
  • استراتژی در سطح شرکت مادر، نقش حیاتی در مدیریت ریسک نیز دارد. برای مثال تصمیمات در مورد میزان ریسکی که سازمان حاضر به پذیرش آن است و ارزیابی ریسک برای ورود به بازارهای جدید ، از جمله اقدامات مورد نیاز در این سطح برای مدیریت ریسک است .به طور کلی یک استراتژی موثرموجب کمینه‌سازی ابهامات  شده و سازمان را در هدایت چالش‌ها کمک می‌کند.
  • توجه به مفاهیم مدیریت استراژیک در این سطح، این اطمینان را حاصل می‌کند که تمام واحدهای کسب‌وکار در داخل سازمان با ماموریت ، چشم انداز و اهداف سازمان مادرهماهنگ هستند. به عبارت دیگریکپارچگی و  هماهنگی در میان واحدهای مختلف ایجاد می شود .