مشاوره سرمایه گذاری

انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری

 

مشاوره سرمایه گذاری


– اهمیت و لزوم انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری:

در فضاي رقابت جهاني، هدايت سرمايه در راستاي اهداف از پيش تعيين شده براي حصول بازده مناسب از آن، يكي از فعاليت‌هاي مهم مشاوره‌اي محسوب مي‌گردد. نتايج و بازخورد سرمايه‌گذاري‌هاي گذشته كه بدون مطالعه انجام گرديده، گواه این است که خسارات جبران ناپذيري متوجه سرمايه‌گذاران، بانك‌ها و اقتصاد كشور شده است.

هدايت سرمايه با ريسك مناسب، يكي از دغدغه‌هاي كنوني مديران است كه چنانچه بدون انجام مطالعات بازار، تحقيقات بازاريابي، بررسي‌هاي موشكافانه تكنولوژي‌هاي موجود از لحاظ فني و نيز بررسي و تحليل‌هاي مالي انجام گيرد، ريسك بسيار زياد و احتمال خسارات هنگفت را به همراه خواهد داشت.

:: شناخت و تعیین محدودیت ها و چالش های آتی جهت فعالیت های سرمایه گذاری

:: شناخت صحیح از بازار پیرامون سرمایه گذاری مورد نظر

:: شناسائی دقیق تکنولوژی های مورد نظر و انتخاب تکنولوژی های مناسب

:: تجزیه و تحلیل صحیح مالی از فعالیت در کسب و کار مورد نظر

:: مطالعه ریسک سرمایه گذری و چگونگی کاهش ریسک سرمایه گذاری

 

ارائه ایده های جدید سرمایه گذاری

در بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هر هفته یک ایده سرمایه‌گذاری با اطلاعات مناسب برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود. این بخش برای افرادی که قصد راه‌اندازی یک کسب و کار را دارند تهیه می‌شود و اطلاعات اولیه مورد نیاز به همراه تحلیل مختصری راجع به بازار آن کسب و کار ارائه می‌شود. بدیهی است این مشاور آمادگی دارد بر اساس شرایط هر سرمایه‌گذار و بر پایه مختصات و مشخصات مدنظر در جهت تهیه گزارش جامع توجیهی و مطالعات بازار اقدام نماید. مناسب بنظر مي‌رسد علاقمندان به سرمايه‌گذاري در هر يك از اين زمينه‌ها ابتدا نسبت به جمع‌آوري آمار و اطلاعات، بررسي بازار و انجام مطالعات امكان‌سنجي محصول مورد نظر اقدام نمايند و پس از يقين به توجيه كافي براي سرمايه‌گذاري، نسبت به احداث واحد توليدي به سازمان‌هاي ذيربط مراجعه نمايند.