مشاوره تخصصی سرمایه گذاری و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری

 

مشاوره سرمایه گذاری

 

اهمیت و لزوم انجام مطالعات پیش سرمایه گذاری

در فضای رقابت جهانی، هدایت سرمایه در راستای اهداف از پیش تعیین شده برای حصول بازده مناسب از آن، یکی از فعالیت‌های مهم مشاوره‌ای محسوب می‌گردد. نتایج و بازخورد سرمایه‌گذاری‌های گذشته که بدون مطالعه انجام گردیده، گواه این مطلب است که خسارات جبران ناپذیری متوجه سرمایه‌گذاران، سیستم بانکی و اقتصاد کشور گردیده است.

هدایت سرمایه با ریسک مناسب، یکی از دغدغه‌های کنونی مدیران است که چنانچه بدون انجام مطالعات بازار، تحقیقات بازاریابی، بررسی‌های موشکافانه تکنولوژی‌های موجود از لحاظ فنی و نیز بررسی و تحلیل‌های مالی انجام گیرد، ریسک بسیار زیاد و احتمال خسارات هنگفت را به همراه خواهد داشت.

:: شناخت و تعیین محدودیت ها و چالش های آتی جهت فعالیت های سرمایه گذاری

:: شناخت صحیح از بازار پیرامون سرمایه گذاری موردنظر

:: شناسائی دقیق تکنولوژی های موردنظر و انتخاب تکنولوژی های مناسب

:: تجزیه و تحلیل صحیح مالی از فعالیت در کسب و کار موردنظر

:: مطالعه ریسک سرمایه گذری و چگونگی کاهش ریسک سرمایه گذاری

 

ارائه ایده های جدید سرمایه گذاری

در بخش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، هر هفته یک ایده سرمایه‌گذاری با اطلاعات مناسب برای سرمایه‌گذاری معرفی می‌شود. این بخش برای افرادی که قصد راه‌اندازی یک کسب و کار را دارند تهیه می‌شود و اطلاعات اولیه مورد نیاز به همراه تحلیل مختصری راجع به بازار آن کسب و کار ارائه می‌شود.

بدیهی است این مشاور آمادگی دارد بر اساس شرایط هر سرمایه‌گذار و بر پایه مختصات و مشخصات مدنظر در جهت تهیه گزارش جامع توجیهی و مطالعات بازار اقدام نماید. مناسب بنظر می‌رسد علاقمندان به سرمایه‌گذاری در هر یک از این زمینه‌ها ابتدا نسبت به جمع‌آوری آمار و اطلاعات، بررسی بازار و انجام مطالعات امکان‌سنجی محصول مورد نظر اقدام نمایند و پس از یقین به توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری، نسبت به احداث واحد تولیدی به سازمان‌های ذیربط مراجعه نمایند.