راهنمای جامع سامانه سیفام | ثبت نام – مزایا – مقررات – خدمات

مقدمه ای درباره علت وجود سامانه سیفام

ضرورت توسعه مستمر و افزایش سهم اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز ایران 1404 و نقش آفرینی و مشارکت موثر بخش هاي خصوصی در این فرآیند از یک سو، ظرفیت ها، قابلیت ها، مزیت هاي جغرافیایی – اقتصادي و مشوق هاي مالی و تسهیلات قابل توجه مناطق آزاد کشور از سوي دیگر، این مناطق را به بسترهاي مناسبی براي سرمایه گذاري و فعالیت در بخش هاي مختلف تبدیل کرده است. کارکرد این مناطق در ارتباط با سرمایه گذاري به حدي اهمیت دارد که از آنها به مکانیسم هاي همزمان جلب سرمایه گذاري و صادرات یاد می شود و این چنین در کلیه اسناد بالادستی حاکم بر موضوع ایجاد، اداره و توسعه مناطق آزاد کشور نیز به موضوع جلب و جذب و تسهیل و گسترش سرمایه گذاري و تولید تاکید گردیده است. بر این اساس و در راستاي سیاست راهبردي دولت درجهت شفافیت و فراهم سازي فرصت هاي برابر براي کلیه صاحبان سرمایه و کارآفرینان، در قسمتی از سامانه سیفام ، ضمن ارائه برخی از مهم ترین قوانین، مقررات و مشوق هاي مالی و تسهیلاتی سرمایه گذاري در مناطق آزاد کشور، تعدادي از فرصت هاي سرمایه گذاري موجود در هفت منطقه آزاد کشور نیز جهت استحضار و بهره برداري کلیه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی تقدیم می گردد. 

 

 

 

“سیفام” یا سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی چیست ؟


سیفام، سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی در مناطق آزاد تجاری  ( سایت منطقه آزاد ) می باشد که توسط دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد طراحی شده است و به کلیه فعالان و بنگاه های اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی خدماتی را ارايه میدهد. 

خدمات و کاربرد های سامانه سیفام چیست ؟

 • اطلاع از فرصت های سرمایه گذاری، ثبت شرکت در مناطق آزاد، ثبت در خواست های سرمایه گذاری، ثبت اظهار نامه گمرکی، ثبت شرکت در مناطق آزاد، ثبت درخواست ورود ماشین آلات و تجهیزات و … پس از ثبت نام در سامانه سیفام  
 • دسترسی به کلیه سامانه های ویژه و اختصاصی هر یک از مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی  

سهولت استفاده از سامانه سیفام ، با دسترسی به کلیه نیازمندی های آموزشی، دستور العمل و بخش نامه های مربوطه در کوتاه ترین زمان ممکن، از دیگر مزایای کاربرد سامانه سیفام می باشد.

” پس سامانه سیفام تمامی خدماتی را که برای شروع یک پروژه صنعتی احتیاج دارید به شکل کامل به شما ارايه میدهد “

 

مزایای سرمایه گذاری در مناطق ویژه اقتصادی چیست ؟

به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادي، سرمایه گذاري و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهاي جهانی و منطقه اي، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود تا مناطق آزاد تجاري و صنعتی را، بر اساس موازین قانونی اداره نماید.

  • اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات هاي مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاي بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شوراي اسلامی خواهد رسید.
  • واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه، با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
  • ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می شود، از تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
  • ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت هاي اقتصادي در هر منطقه، آزاد می باشد. مقررات لازم براي جلب و حمایت سرمایه گذاري در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت هاي هرمنطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  • حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور، چنانچه در مواردي به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه هاي مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

برای راهنمایی و استفاده از سامانه سیفام با بهین صنعت یاب تماس بگیرید 

 

 • تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاري بیمه در مناطق آزاد تجاري صنعتی جمهوري اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزي ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

معافیت از پرداخت مالیات های مستقیم بر درآمد، دارایی و ارزش افزوده

 • اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاري – صنعتی به انواع فعالیت هاي اقتصادي اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداري مندرج در مجوز به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات هاي مستقیم معاف خواهند بود.
 • نقل و انتقال کالا، (خرید و فروش)، در داخل محدوده هر منطقه معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات است.
 • انجام خدمات در محدوده هر منطقه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات معافیت دارد.
 • ارائه خدمات پیمانکاري افراد غیر مقیم به افراد مقیم در هر منطقه با اخذ مجوز از سازمان منطقه آزاد از شمولیت مالیات بر ارزش افزوده ( به میزان خدمات صورت گرفته ) معاف است.
 • صادرات کالا و خدمات از مناطق به خارج از کشور معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات می باشد .
 • ورود کالا و ارائه خدمات به سرزمین اصلی مشمول قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده است.

 

“معافیت های مالیاتی٬ علت جذب سرمایه گذاران خارجی در این مناطق است”

 

مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد

 • سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیت هاي اقتصادي منطقه به هر نسبتی سرمایه گذاري نمایند.
 • درخواست هاي سرمایه گذاران خارجی واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه آزاد مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاري توسط سازمان همان منطقه صادر می شود.
 • سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد می توانند از مزایاي قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی در جمهوري اسلامی ایران برخوردار باشند.
 • امکان تاسیس شرکت ایرانی با مالکیت 100درصدي خارجی در مناطق وجود دارد.
 • امکان تملک زمین توسط شرکت ثبت شده ایرانی در مناطق وجود دارد.
 • سرمایه گذار می تواند سرمایه اي را که به منطقه وارد می کند، بیمه نماید. در صورتی که به دلیل وقوع حادثه، مؤسسه بیمه مزبور طبق مقررات بیمه نامه جانشین سرمایه گذار شود، این جانشینی به واسطه پرداخت خسارت به بیمه گذار به رسمیت شناخته می شود، اما انتقال سرمایه محسوب نمی شود.
 • خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت هاي اقتصادي سرمایه هاي خارجی همچنین مبالغ ناشی از فروش، یا واگذاري این گونه سرمایه ها از مناطق مجاز است.

برای راهنمایی و استفاده از سامانه سیفام با بهین صنعت یاب تماس بگیرید 
سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر واگذار نمایند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر، جانشین سرمایه گذار اول می شود.

موارد اختلاف بین سرمایه گذار خارجی و طرف ایرانی براساس قراردادها و توافق هاي کتبی حل خواهد شد.

مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات، اعم از ایرانی و خارجی و سازمان هاي بین المللی طبق این مقررات می توانند مستقلا و یا با مشارکت سازمان و شرکت هاي تابع آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاري نمایند و سرمایه پذیرفته شده آنان مشمول این مقررات می شود.

سرمایه از لحاظ این مقررات عبارت است از:

 • وجوه ریالی و ارزهاي قابل تبدیل در مناطق هر منطقه
 •  ماشین آلات، تجهیزات، لوازم و ابزارکار
 •  حقوق مالکیت صنعتی شامل حق اختراع، دانش فنی و نام هاي تجاري
 • وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی و آبی مربوط به موضوع سرمایه گذاري
 •  تمام یا قسمتی از سود ویژه قابل انتقال که در مناطق آزاد حاصل و به سرمایه اصلی اضافه شده یا در فعالیت مجاز دیگري که مشمول این مقررات باشد، به کار انداخته شود.

سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:

 •  در فعالیت هاي مجاز درهرمنطقه به کار برده شود
 •  مستلزم اعطاي امتیاز یا حقوق انحصاري به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد

سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیت هاي اقتصادي منطقه به هر نسبتی سرمایه گذاري نمایند.

 • کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان هاي بین المللی که میخواهند سرمایه خود را به هر یک از مناطق آزاد واردکنند، باید درخواست خود را به همراه پرسشنامه اي که توسط دبیرخانه و سازمان هاي مناطق تهیه و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت، به سازمان هر منطقه تسلیم نمایند . درخواست هاي واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسی قرار می گیرد و مجوز سرمایه گذاري توسط سازمان همان منطقه صادر می شود.
 • دارنده مجوز سرمایه گذاري موظف است ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاري تعیین میشود، درصد معینی از سرمایه را براي شروع عملیات اجرایی موضوع مجوز سرمایه گذاري به منطقه وارد نماید.

هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه غیرنقدي وارده طبق تشخیص سازمان ناقص، معیوب و یا غیرقابل استفاده باشد و یا با مشخصات اظهارشده در تقاضا منطبق نباشد و یا بیش از ارزش واقعی آن اظهار شده باشد، آن قسمت از بها که مورد تأیید سازمان قرار نگرفته است در حساب سرمایه منظور نمی شود.

 • کلیه واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه گذاري، در منطقه ایجاد می شوند، مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورت هاي مالی خود را به سازمان ارسال نمایند، صورت هاي مالی باید به تأیید مؤسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
 • پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل وام و هزینه هاي متعلقه، قراردادهاي حق اختراع، دانش فنی، کمک هاي فنی و مهندسی، علائم تجاري، مدیریت و قراردادهاي مشابه در چارچوب طرح هاي سرمایه گذاري براساس قراردادهاي مربوط و صورت هاي مالی با اطلاع سازمان مجاز می باشد.
 • انتقال سرمایه از یک منطقه به منطقه دیگر تابع مقررات سرمایه گذاري در مناطق مبدأ و مقصد می باشد
 • در صورتی که سرمایه خارجی متعلق به دولت یا دولت هاي خارجی باشد، اینگونه سرمایه ها خصوصی تلقی خواهد شد و تابع قوانین و مقررات تجاري بوده و از مصونیت دولتی و دیپلماتیک برخوردار نمی باشد.

 

صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد

مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و یا سایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و همچنین در محدوده جغرافیایی هر یک از مناطق آزاد مشمول مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد بوده و در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اجرا می شود.

 • ترتیب ورود کالا به مناطق آزاد تابع ضوابط تعیین شده به وسیله سازمان منطقه آزاد است که با کمترین تشریفات انجام می شود.
 • ورود کالا به منظور نگهداري، توزیع، صادرات مجدد، ترانسشیپمنت و ترانزیت خارجی در انبارهاي تحت پوشش سازمان هاي مناطق آزاد براي مهلت هاي معین ( تعیین شده توسط هر یک از سازمان هاي مناطق ) مجاز است.
 • صدور کالای ساخته شده در منطقه به خارج از کشور یا دیگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اولیه به کار رفته در آن از داخل کشور و یا از خارج یا از دیگر مناطق آزاد کشور تأمین شده باشد، مجاز می باشد.
 • اعاده عین کالای وارده خارجی به خارج از کشور یا اعاده کالای وارده از سایر نقاط کشور به داخل کشور، با اجازه سازمان منطقه آزاد مجاز است.
 • واردات کالا های تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتی و ویژه اقتصادي به داخل کشور، معادل درصد مجاز ورود کالا، که توسط کمیسیون ارزش افزوده بر اساس مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخلی به کار رفته به قیمت کل کالای تولیدي تعیین می شود، بدون هر گونه محدودیتی مجاز است و علاوه بر عدم نیاز به ثبت سفارش و گشایش اعتبار، مشمول شرط غیر مجاز و مجاز مشروط نیز نمی باشد.
 • حقوق ورودي قطعات و مواد اولیه خارجی (وارد شده از خارج کشور به منطقه) به کار رفته در کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتی و ویژه اقتصادي، هنگام ورود محصول نهایی به کشور پس از کسر معافیت حاصل از ارزش افزوده، ( تعیین شده توسط کمیسیون تعیین ارزش افزوده)، محاسبه و اعمال می گردد.
 • معافیت تجهیزات و ماشین آلات خط تولید از پرداخت تعرفه هاي گمرکی )ماشین آلات دست اول و دست دوم) جهت ورود به مناطق آزاد.

 

اقامت، ورود و خروج خارجیان بدون ویزا

 • اتباع خارجی براي ورود مستقیم به مناطق از طریق مبادي ورودي و خروجی مجاز مناطق، نیاز به تحصیل قبلی روادید نخواهند داشت.
 • اجازه اقامت مذکور به مدت دو هفته صادر می شود و طبق تقاضاي سازمان متولی هر منطقه تا شش ماه قابل تمدید خواهد بود.
 • اتباع خارجی براي ورود به مناطق آزاد متصل به سایر نقاط کشور که امکان ورود مستقیم به آنها مقدور نمی باشد، باید از نمایندگی هاي جمهوري اسلامی ایران در خارج از کشور تحصیل روادید نمایند.

صدور پروانه اقامت جهت اتباع خارجی از طریق سازمان هاي مناطق آزاد به عمل می آید.

 

مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد

در کارگاه هاي واقع در منطقه آزاد می توان از خدمات، تخصص ها و مهارت هاي متخصصان تبعه کشورهاي خارجی، استفاده کرد.  پروانه اشتغال براي اتباع خارجی به تشخیص و درخواست سازمان هاي مناطق آزاد و توسط واحد کار و خدمات اشتغال در منطقه صادر می شود.

 

ثبت شرکت در مناطق آزاد

 • در اداره ثبت شرکت و مالکیت هاي صنعتی و معنوي مناطق آزاد امکان ثبت شرکت با مالکیت 100 %خارجی وجود دارد.
 • هر شرکتی که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.
 • ثبت شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی در ادراه ثبت شرکت و مالکیت صنعتی و معنوي سازمان هاي مناطق آزاد امکان پذیر می باشد.

 

مقررات بیمه

عملیات بیمه و بیمه اتکائی در مناطق آزاد به وسیله مؤسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان، طبق مقررات آئین نامه از بیمه مرکزي ایران مجوز دریافت داشته انجام می گردد.

برای راهنمایی و استفاده از سامانه سیفام با بهین صنعت یاب تماس بگیرید 

نقل و انتقال زمین

 • موضوع قراردادهاي فروش یا اجاره زمین با کسب مجوز از سازمان منطقه آزاد قابل انتقال به غیر می باشد.
 • در قراردادهاي واگذاري زمین مدت زمان لازم براي شروع و احداث ساختمان تعیین می شود و در صورت عدم اقدام در زمان مذکور در قرارداد، سازمان می تواند قرارداد مذکور را فسخ نماید.
 • اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی مجاز بوده و در مواردي که انجام سرمایه گذاري خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاري و به تشخیص سازمان می باشد.

 

مقررات پولی ، بانکی

  • بانک ها و مؤسسات می توانند با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند.
  • تأسیس بانک، مؤسسه و افتتاح شعب بانک ها و مؤسسات ایرانی یا خارجی در منطقه موکول به پیشنهاد سازمان منطقه، موافقت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و صدور مجوز تأسیس از طرف بانک مرکزي و ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت هاي سازمان منطقه است.
  • تأسیس دفاتر نمایندگی بانک ها و مؤسسات ایرانی یا خارجی موکول به موافقت سازمان منطقه آزاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و اخذ تأییدیه بانک مرکزي در مورد مسؤول دفتر نمایندگی و ثبت در منطقه است.
  • واحدهاي بانکی در منطقه می توانند بر حسب مجوز دریافتی به بانکداري برون مرزي اشتغال ورزند. واحدهاي بانکی برون مرزي از انجام عملیات و معاملات به ریال ایران ممنوع هستند و باید معاملات و عملیات خود را منحصراً با پول هاي خارجی انجام دهند.
  • تأسیس بانک یا مؤسسه در منطقه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام طبق مقررات مندرج در قانون تجارت مجاز است.

 

 • تأسیس صرافی در منطقه منوط به پیشنهاد سازمان، موافقت دبیرخانه و صدور مجوز بانک مرکزي است.

 

فرآیند استفاده از سامانه سیفام

سامانه سیفام - سیفام - sifam

سامانه سیفام – سیفام – sifam

 

ثبت نام در سامانه سیفام

سیفام، سامانه یکپارچه فعالان اقتصادی در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری می باشد. جهت استفاده از خدمات سامانه سیفام، باید ابتدا در این سامانه ثبت نام کنیم. فرآیند ثبت نام به این صورت است:

 

سامانه سیفام - سیفام - sifam

سامانه سیفام – سیفام – sifam

 

سپس وارد مرحله تکمیل اطلاعات کاربری به منظور ورود به سامانه سیفام می شویم:

 

سامانه سیفام - سیفام - sifam

سامانه سیفام – سیفام – sifam

 

پس از تکمیل فرآیند ثبت نام و ثبت اطلاعات کاربری و دریافت ایمیل، با ورود به پیشخوان سامانه سیفام می توان از خدمات سامانه بهره مند شد:

 

سامانه سیفام - سیفام - sifam

سامانه سیفام – سیفام – sifam

به عنوان مثال در قسمت ثبت کلیات طرح تولید:
سامانه سیفام - سیفام - sifam

سامانه سیفام – سیفام – sifam

هزینه های مربوط به طرح از قبیل هزینه های ماشین آلات و تجهیزات، زمین و ساختمان، انرژی مصرفی، حقوق و دستمزد، و … را وارد میکنیم و خود سامانه سیفام سرمایه در گردش را محاسبه می کند.
همان طور که ملاحظه کردید، سامانه سیفام به منظور تسهیل امر فعالان و بنگاه های اقتصادی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی طراحی شده است.

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، با بیش از 10 سال تجربه در زمینه مشاوره صنعتی و سرمایه گذاری و ارائه طرح توجیهی به روز و مستند و اخذ جواز تاسیس در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، آمادگی خود را جهت ثبت نام و ثبت کلیات طرح تولید و دیگر خدمات سامانه سیفام ، اعلام می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناس