طرح توجیهی احداث نیروگاه برق و حرارت CHP

کارفرما: شرکت محترم توسعه برق نیروگاه دیلمان

 

معرفی طرح

امروزه تأمین انرژی الکتریکی در هر کشور به عنوان اساسی ترین اصل تأمین رفاه عمومی و راه اندازی صنایع آن کشور محسوب می شود. اقتصاد و دنیای رقابتی امروز به شـدت بـه انـرژی الکتریکـی وابسته است همچنین کلیه امور زندگی امروز متکی به تولید برق است. از آنجایی که انرژی الکتریکی قابل ذخیره سازی نیست و تولید بیشتر یا کمتر از حد میزان مورد نیاز خساراتی در پی دارد، و از طرف دیگر متناسب با توسعه تکنولوژی و ارتقاء سطح زندگی مردم نیاز به انرژی الکتریکی به عنوان نیروی محرکه چرخ عظیم خدمات صنعتی و رفاهی رو به افزایش گذاشته است، بر این اساس قابلیت کنترل بهتر و سهولت استفاده از انرژی الکتریکی باعث شده که این انرژی در مقایسه با سیار منابع انرژی مورد توجه واقع شود؛ محدودیت منابع اولیه قابـل تبـدیل بـه انرژی الکتریکی، هزینـه زیـاد تولیـد و پـایین بـودن رانـدمان پروسه تبدیل، دستاندرکاران امور انـرژی الکتریکـی را بـه اتخاذ سیاست های بهینـه بـرای و تعـادل عرضه و تقاضا انرژی الکتریکی ملزم می کند.

نیروگاه های تولید کننده همزمان برق و حرارت chp همان گونه که از اسمش پیداست، تولید کننده برق مصرفی صنایع و مصارف شهری بوده و در کنار آن میتوان از انرژی گرمایی حاصل شده در روند تولید برق، بهطور مطلوب و سازمان یافته ای بهره جست. بر این اساس دو نوع محصول می توان برای این طرح در نظر گرفت: الکتریسیته و حرارت؛ در این طرح تمامی ابعاد احداث نیروگاه CHP از منزل مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی- اقتصادی در قالب متدولوژی طرح توجیهی صورت گرفته است.

مشخصات سرمایه گذاری
شرح پروژه
موضوعمطالعات امکان سنجی
احداث نیروگاه ۵CHP مگاواتی
محل اجرااستان تهران، شهرستان فیروزکوه
 مجری طرحگروه شرکت های دیلمان (توسعه برق و نیروگاه دیلمان)
 نتایج نرم افزار کامفار
میزان سرمایه گذاری۲۱۵٫۳۳۷ میلیون ریال
 نرخ بازده داخلی (IRR) ۲۳٫۶۸ درصد
 بازگشت سرمایه۶٫۵ سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *