طرح توجیهی احداث نیروگاه برق و حرارت CHP

کارفرما: شرکت محترم توسعه برق نیروگاه دیلمان

 

معرفی طرح

امروزه تأمین انرژی الکتریکی در هر کشور به عنوان اساسی ترین اصل تأمین رفاه عمومی و راه اندازی صنایع آن کشور محسوب می شود. اقتصاد و دنياي رقابتي امروز به شـدت بـه انـرژي الكتريكـي وابسته است همچنین کلیه امور زندگی امروز متکی به تولید برق است. از آنجایی که انرژی الکتریکی قابل ذخیره سازی نیست و تولید بیشتر یا کمتر از حد میزان مورد نیاز خساراتی در پی دارد، و از طرف دیگر متناسب با توسعه تکنولوژی و ارتقاء سطح زندگی مردم نیاز به انرژی الکتریکی به عنوان نیروی محرکه چرخ عظیم خدمات صنعتی و رفاهی رو به افزایش گذاشته است، بر این اساس قابلیت کنترل بهتر و سهولت استفاده از انرژی الکتریکی باعث شده که این انرژی در مقایسه با سیار منابع انرژی مورد توجه واقع شود؛ محدوديت منابع اوليه قابـل تبـديل بـه انرژي الكتريكي، هزينـه زيـاد توليـد و پـايين بـودن رانـدمان پروسه تبديل، دستاندركاران امور انـرژي الكتريكـي را بـه اتخاذ سياست هاي بهينـه بـراي و تعـادل عرضه و تقاضا انرژي الكتريكي ملزم مي كند.

نیروگاه های تولید کننده همزمان برق و حرارت chp همان گونه که از اسمش پیداست، تولید کننده برق مصرفی صنایع و مصارف شهری بوده و در کنار آن میتوان از انرژی گرمایی حاصل شده در روند تولید برق، بهطور مطلوب و سازمان یافته ای بهره جست. بر این اساس دو نوع محصول می توان برای این طرح در نظر گرفت: الکتریسیته و حرارت؛ در این طرح تمامی ابعاد احداث نیروگاه CHP از منزل مطالعات بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی- اقتصادی در قالب متدولوژی طرح توجیهی صورت گرفته است.

مشخصات سرمایه گذاری
شرح پروژه
موضوع مطالعات امکان سنجی
احداث نیروگاه 5CHP مگاواتی
محل اجرا استان تهران، شهرستان فیروزکوه
 مجری طرح گروه شرکت های دیلمان (توسعه برق و نیروگاه دیلمان)
 نتایج نرم افزار کامفار
میزان سرمایه گذاری 215.337 میلیون ریال
 نرخ بازده داخلی (IRR)  23.68 درصد
 بازگشت سرمایه 6.5 سال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صحبت با کارشناس