طرح توجیهی تراکتور

ابزار های کشاورزی نقش بسیار مهمی در توسعه و رونق بخش کشاورزی در قرون اخیر داشته است. اگر چه قرن ها قبل، انسان از ابزارهای کشاورزی بهره برده است؛ اما امروزه با استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات کشاورزی کمک بزرگی به سهولت کار کشاورزان شده است.

بخوانید : طرح توجیهی چیست ؟ 

تاریخچه و معرفی محصول

استفاده از ماشین های کشاورزی مانند تراکتور در ایران نسبت به سایر کشورهای اروپایی و امریکا بسیار دیرتر شروع شد. در قرن هیجدهم که در اروپا گاو آهن‌ های فلزی برگردان دار معمول شد، و در قرن نوزدهم که خرمن کوب‌ های جدید در امریکا اختراع گردید، در وسائل و ادوات کشاورزی کشور ما هیچگونه تغییری حاصل نگردید و عملا در ۵۰-۶۰ سال اخیر بود که کشاورز ایرانی با ادوات کشاورزی آشنا شد. با توجه به ارقام و آمار موجود و تقلیل جمعیت روستایی، به طور طبیعی نیاز به تراکتور و ماشین‌ های کشاورزی جهت جبران توان انسانی بیشتر شده است و این تقاضا رو به افزایش می باشد و امروزه استفاده از ابزار آلات در کشاورزی بسیار مورد توجه می باشد.

در لیست طرح های تدوین شده از سوی بهین صنعت یاب، پروژه با موضوع کارخانه تولید تراکتور نیز دیده می شود. به همین بهانه در این مقاله بخشی از طرح تدوین شده توسط کارشناسان این مجموعه خدمتتان ارائه می گردد.

مکانیزه نمودن امور کشاورزی جهت تولید محصول بیشتر، بسیار روشن است. از این میان تراکتور یکی از متداول ترین ادوات کشاورزی است. تراکتور Tractor به معنی کشنده در تمام نقاط جهان مورد استفاده قرار می گیرد. ساخت این ماشین سابقه ای ۱۵۰ ساله دارد.

در اوایل قرن بیستم استفاده از تراکتور رواج یافت. در نمونه های اولیه تراکتور نیروی محرکه موتور از طریق بخار تامین می شد و با سوخت زغال سنگ کار می کرد. اما در نسل های بعدی تراکتور از سوخت های بنزین و دیزل استفاده می کردند.

انواع تراکتور در طرح توجیهی تراکتور 

تراکتور ها بر اساس نحوه کاربرد، تأمین خاصیت کششی و خودرو بودن، نوع شاسی یا قاب، میزان قدرت و… دسته ‌بندی می‌شوند. دسته ‌بندی ذیل بر اساس نحوه کاربرد تراکتور ها ارائه شده است.

  • تراکتور های همه کاره (معمولی)
  • تراکتور های چرخ زنجیری
  • تراکتور شاسی بلند
  • تراکتور باغبانی
  • تراکتور چمن زنی
  • تراکتور های حمل تنه درخت
  • تراکتور های بارکن یا بیل مکانیکی
  • تراکتور دستی، تیلر
  • تراکتور های چهار چرخ محرک

 

کد آیسیک مربوط به تولید تراکتور و کد تعرفه مربوط به مبادلات واردات و صادرات به قرار جداول زیر است.

ISIC کد شرح
۲۹۲۱۵۱۲۳۶۸ تراکتورهای کشاورزی با توان بین ۱۸-۳۷ کیلو وات
۲۹۲۱۵۱۲۳۶۹ تراکتورهای کشاورزی با توان بین ۳۷ تا ۵۹ کیلو وات
۲۹۲۱۵۱۲۳۷۰ تراکتورهای کشاورزی با توان بین ۷۵ تا ۵۹ کیلو وات

 

نام محصول تعرفه گمرکی
تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از ۱۲۰ قوه اسب بخار و کمتر ۸۷۰۱۳۰۱۰
تراکتور کشاورزی با قدرت بیشتر از ۱۲۰ قوه اسب بخار و کمتر ۸۷۰۱۹۰۱۰
ترا کتورهای جاده ای برا ی نیمه تریلرها ۸۷۰۱۲۰۰۰

 

استاندارد های ملی تولید تراکتور در جدول زیر آمده است.


شماره استاندارد
موضوع
۱۰۴۸۶-۱ تراکتور ها و ماشین ‌های کشاورزی- گاردان‌ های انتقال توان و محور توان گیری- قسمت اول- الزامات عمومی در ساخت و ایمنی
۱۰۴۸۶-۲ تراکتور ها و ماشین ‌های کشاورزی- گاردان های انتقال توان و محور توان گیری- قسمت دوم – ویژگی ‌های کاربری گاردان، وضعیت و خلاصی محور های انتقال توان و توان گیری (PIC)  برای منضمات گوناگون
۱۰۴۸۸ ماشین‌ های کشاورزی – تراکتور های کاربر سوار برای فضای سبز – اتصال سه نقطه
۱۰۴۹۱ ماشین‌ ها و تراکتور های کشاورزی – اتصالات انتقال توان الکتریکی

 

میزان واردات تراکتور با کد های تعرفه ۸۷۰۱۳۰۱۰، ۸۷۰۱۹۰۱۰ و ۸۷۰۱۲۰۰۰ در جدول زیر با واحد کیلوگرم آمده است.

 

سال ۸۷۰۱۲۰۰۰ ۸۷۰۱۳۰۱۰ ۸۷۰۱۹۰۱۰
۱۳۹۰ ۸۴,۷۳۹,۷۹۴ ۱۰۲,۴۹۵ ۶۶۹,۷۵۰
۱۳۹۱ ۲۷,۳۲۵,۷۵۶ ۳۵۲,۴۷۵ ۲۲۱,۲۶۷
۱۳۹۲ ۱۱,۴۸۱,۲۴۹ ۱۷,۴۴۰ ۲۱۱,۳۶۱
۱۳۹۳ ۳۲,۹۷۴,۳۱۹ ۲۶,۰۰۰ ۴۳۷,۰۲۱
۱۳۹۴ ۷,۳۴۴,۲۹۳ ۱۲,۱۱۴ ۴,۵۸۵
۱۳۹۵ ۵,۹۲۹,۵۱۵ ۱,۸۰۰ ۷۷۹,۷۶۱
۱۳۹۶ ۲,۴۳۱,۲۳۷ ۱۵۹,۰۸۶ ۶۶,۱۸۴
۱۳۹۷ ۶۲۹,۸۱۵

 

نمودار واردات تراکتور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۷ (واحد سنجش: کیلوگرم)

 

میزان صادرات تراکتور با کد های تعرفه ۸۷۰۱۳۰۱۰، ۸۷۰۱۹۰۱۰ و ۸۷۰۱۲۰۰۰ در جدول زیر با واحد کیلوگرم آمده است.

سال ۸۷۰۱۲۰۰۰ ۸۷۰۱۳۰۱۰ ۸۷۰۱۹۰۱۰
۱۳۹۰ ۰ ۱۰۱,۹۷۰ ۱۱۶,۳۰۰
۱۳۹۱ ۳۶,۶۰۰ ۱۲۴,۰۶۵ ۱۶۰,۲۳۷
۱۳۹۲ ۰ ۷۵۵,۵۴۹ ۲۷۴,۳۵۰
۱۳۹۳ ۰ ۶۳۳,۸۸۴ ۱۹۱,۲۴۵
۱۳۹۴ ۰ ۴۵۶,۳۵۱ ۲۴,۷۲۰
۱۳۹۵ ۰ ۲۷۶,۵۷۲ ۱,۱۷۱,۰۴۰
۱۳۹۶ ۹۲,۲۹۰ ۹۲۳,۷۱۴ ۶۰۹,۴۹۰
۱۳۹۷ ۴,۸۵۰ ۵۵۳۷۳۰۶ ۰

 روش تولید در طرح توجیهی تراکتور

در کارخانه های تولید تراکتور در ایران بیشتر محصولات تولیدی از طریق مونتاژ قطعات وارد شده صورت می پذیرد. منظور از مونتاژ فرایندی در ساخت محصولات صنعتی در کارخانجات می ‌باشد که از ابتدای ورود قطعات مجزا به خط مونتاژ، به مرور با افزودن قطعات مکمل در طی فرایند مونتاژ، در انتها محصول پایانی از آن خارج می‌شود. امروزه خطوط مونتاژ توسط نیروی انسانی یا ربات به تولید می‌پردازند. در پایان نیز در خلال مرحله کنترل کیفیت، محصول مونتاژ شده ارزیابی کیفی می‌شود.

خلاصه مالی طرح توجیهی تولید تراکتور

تجزیه و تحلیل مالی
هزینه ها و درآمدهای طرح
سرمایه گذاری ثابت: ۴۶۸،۲۵۰ میلیون ریال
برآورد هزینه های بهره برداری: ۹،۰۴۲،۷۰۹ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۹۱۴،۶۶۲ میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی سالانه: ۹،۹۳۸،۵۰۰ میلیون ریال
شاخص های مالی طرح
سود خالص عملیاتی: ۸۹۵،۷۹۱ میلیون ریال در سال مرجع، سال هفتم
دوره بازگشت سرمایه (سال): ۴سال و ۵ ماه
نرخ تنزیل:۲۰%
ارزش خالص فعلی NPV (میلیون ریال): ۶۲۴،۲۷۵
نرخ بازده داخلی: ۴۱٫۲۵%

 

با توجه به ضرورت استفاده از ادوات کشاورزی در این صنعت، تولید ماشین آلات و ابزار های مورد نیار این حوزه، طی سال های اخیر بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است. اگر جهت احداث کارخانه تولید تراکتور به طرح توجیهی نیازمندید، شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت با توجه به آنکه پروژه ای موفق در تدوین مطالعات امکان سنجی یا همان طرح توجیهی تراکتور در کارنامه خود دارد، می تواند کمک شایانی جهت ارائه خدمات مربوط به این حوزه در اختیار شما متقاضیان گرامی قرار دهد. با ما تماس بگیرید تا با کیفیت ترین خدمات را از بهین صنعت یاب دریافت نمائید.

 

مطالب مرتبط :

طرح توجیهی تولید موتورسیکلت 

طرح توجیهی تولید کامیون قطار 

طرح توجیهی بازسازی ماشین آلات

طرح توجیهی تجهیزات دوار صنعتی 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صحبت با کارشناس