طرح توجیهی دستمال كاغذی رولی

معرفي محصول

طرح توجیهی دستمال كاغذی رولی عنوانی است که میتوان با آن به بررسی امکانسنجی این پروژه پرداخت و سپس مراحد اخذ وام را طی نمود. اصل پيشگيري بيماري و جلوگیری از پیشرفت آن به درمان موضوعي است كه همگام با پيشرفت در علوم باعث اهميت فوقالعاده در به كارگيري ملزومات بهداشتي گرديده است. آمار و ارقام ارائه شده توسط كارشناسان و متخصصين در مورد بيماريهاي به وجود آمده بر اثر استفاده از لوازم غيربهداشتي ضرورت اهميت كاربرد وسایل بهداشتي اينگونه محصولات را به وضوح نشان مي دهد. به ويژه در اين زمان آلودگيها بر اثر افزایش جمعيت، سبب  به پدیدار شدن بيماريهاي جديد شده است. به همين علت نيز همه روزه شاهد افزایش فرآيند مصرف محصولات بهداشتي مي باشيم. با توجه به اینکه رعایت بهداشت در جامعه نشانه پيشرفت و تمدن تلقي ميشود و در جهت ترويج بهداشت موضوع پيشگيري به عنوان يك امر حیاتی مطرح مي گردد با بالا آمدن شاخص های بهداشتی شاهد این هستیم که نرخ بیماری ها و آمار مبتلایان به شیب بسیار کمی رو به پایین است. در طي دو دهه گذشته توليد انبوه و انتخاب مواد اوليه طبيعي و ارزان بهاي تمام شده تولید لوازم بهداشتی را به نحو چشمگيري كاهش داده و در نتيجه استفاده از محصولات بهداشتي به طور روزافزون جهت عموم مردم امكانپذير گرديده است . با گذشت زمان و بالا رفتن سطح آگاهي ها٬ سرمایه گذاری های بسیار زیادی در بخش های مختلف این صنعت شده است؛ گذشته از اينكه ظرفيت هاي فعلي پاسخگوي نياز نمي باشد در سال های گذشته بخشي از توليدات به منظور تأمين ارزي به خارج از كشور صادر مي گردد.

ويژگي ها و مشخصات فني محصول:
هر محصول ويژگيها و مشخصات خاصي دارد كه پيش از هرگونه بررسي فني و مالي طرح، لازم است اين خصوصيات به درستي شناخته شوند. شناخت صحيح مشخصات و انواع مختلف محصول بدون ترديد، راهنماي مناسبي جهت تصميم گيري هاي لازم در انتخاب روش و عمليات توليد و محاسبات بعدي مورد نياز خواهد بود. در اين ارتباط يكي از مؤثرترين روشهاي قابل استفاده به كارگيري استانداردهاي ملي و جهاني هريك از محصولات مي باشد. علاوه بر اين جهت بررسي بازار لازم است كه شماره تعرفه گمركي (نامگذاري بروكسل) محصولات نيز مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات محصول و مقررات آن شناخت لازم حاصل شود.

نام و كاربرد محصول:
محصول توليدي اين واحد دستمال كاغذي رولي بوده و جهت مصارف بهداشتي كاربرد دارد، جنس اين دستمال از نوعي كاغذ توليد شده از الياف سلولزي و خمير كاغذ مي باشد.

نام و كد آيسيك محصول
متداولترين طبقه بندي و دسته بندي در فعاليتهاي اقتصادي همان تقسيم بندي آيسيك است. تقسيم بندي آيسيك طبق تعريف عبارت است از: بن طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بين مللي فعاليتهاي اقتصادي. اين دسته بندي با توجه به نوع صنعت و محصول توليد شده به هريك كدهايي دو، چهار و هشت رقمي اختصاص داده مي شود. كدهاي آيسيك مرتبط با صنعت توليد دستمال كاغذي در جدول (۱) ارائه شده است.

طرح توجیهی چیست؟

توضيح موارد مصرف و كاربرد
با افزايش سطح آگاهي مردم و گسترش فرهنگ بهداشتي روند مصرف سرانه انواع دستمال كاغذي رو به افزايش مي باشد. از طرف ديگر افزايش جمعيت نيز در بالا بردن ميزان نياز داخلي كاملاً مؤثر مي باشد. نياز به اين كالا با توجه به ممنوع بودن واردات تماماً از توليدات داخلي و توليدكننده تأمين مي گردد. امروزه اين محصول به يكي از ضروريات زندگي مردم تبديل گشته به طوري كه تقريباً نميتوان منزلي را يافت كه در آن از انواع دستمال كاغذي استفاده نگردد. به علاوه در اكثر اماكن عمومي، اداره جات، اغذيه فروشيها و رستورانها نيز به طور گسترده از انواع دستمال كاغذي استفاده مي شود. دستمال كاغذي توليد شده در اين واحد به عنوان يك كالاي نهايي براي مصارف بهداشتي و مختلف و خشك كردن دست و صورت كاربرد دارد.

بررسي كالاهاي جايگزيني و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول
بسته به نوع كاربرد انواع دستمالهاي كاغذي جيبي و جعبهاي در ابعاد مختلف، حوله و دستمالهاي پارچها ي مي توانند به عنوان كالاهاي جايگزين، كه البته به دليل سهولت استفاده از انواع دستمال كاغذي، ميل عموم مردم به استفاده از اين كالاهاي جايگزيني كاهش پيدا كرده است.

اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز
با پيشرفت جامعه بشري و پي بردن به اهميت رعايت بهداشت در دنياي امروز، نياز به اين محصول بيش از پيش نمايان شده و مردم دنيا با دستمال كاغذي و ديگر توليدات مرتبط با آن به عنوان يك كالاي ضروري به صورت روزانه سر و كار دارند. از اينرو نياز به احداث كارخانجات جديد و همچنين بهبود كيفيت اين محصول در هر كشوري لازم مي باشد.

پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح
در مكان يابي يك طرح توجه نكات ضروري بسياري، نظير نزديكي به محل تأمين مواد اوليه، بازارهاي عمده مصرف، امكانات زيربنايي، حمايتهاي دولت و نيروي انساني متخصص وجود دارد كه در ادامه به بررسي گزينه هاي فوق خواهيم پرداخت.
-محل تامين مواد اوليه
همانطور كه اشاره شد كاغذ تيشو يكي از مهمترين مواد اوليه اين طرح مي باشد كه واحدهاي توليدي بسياري، اين محصول را در استانهايي نظير تهران، خوزستان، خراسان و فارس توليد مي كنند. همچنين برخي از مواد مورد نياز اين طرح در استانهايي مانند تهران و برخي ديگر از خارج از كشور قابل تامين است.

-بازارهاي فروش محصولات
يكي از معيارهاي مكان يابي براي يك طرح، انتخاب مكان مناسب براي ارائه محصولات توليد شده به بازار مصرف مي باشد. با توجه به ماهيت طرح، تمامي استانهاي كشور نيازمند اين گونه محصولات مي باشند.ولي استفاده از اين محصول در شهرهاي بزرگ و پرجمعيت كشور بيشتر مي باشد.
– امكانات زيربنايي طرح
براي تامين نيازهايي زيربنايي طرح، مانند شبكه برق سراسري، راه هاي ارتباطي و شبكه آبرساني و فاضلاب و غيره، در سطح نياز اين طرح هيچ يك از استانهاي كشور داراي محدوديت خاصي نمي باشند.
– نيروي انساني متخصص
در طرح حاضر، به علت استفاده از امكانات و تجهيزات ديگر كارخانجات، نياز به افراد متخصص و با تجربه در زمينه هاي تكنولوژي و مواد مي باشد تا امكان انتخاب مواد موردنياز مناسب و تعيين بهترين شرايط فني و اقتصادي فرايندهاي توليد دستمال كاغذي به وجود آيد. با توجه به وجود صنايع كاغذ بسيار و مراكز آموزش عالي معتبر در زمينه تربيت نيروي متخصص، در استانهاي اصفهان، تهران، خراسان، خوزستان، مازندران و گيلان، امكان بهره گيري از نيروي متخصص باتجربه در اين طرح وجود دارد.
– حمايت هاي خاص دولت
با توجه به اينكه طرح حاضر جزء طرحهاي صنعتي عموميبه حساب مي آيد، به نظر نميرسد كه شامل حمايتهاي خاص دولت شود. با اين حال اگر اين طرح در مناطق محروم راه اندازي شود، مشمول بعضي از حمايت هاي دولت مي شود. باتوجه به بررسي پارامترهاي فوق در طرح توليد دستمال كاغذي، ميتوان نتيجه گيري كرد كه استانهاي خوزستان، فارس، خراسان رضوي، مركزي، اصفهان، قم و قزوين داراي امكانات و شرايط مناسب تري نسبت به ديگر مناطق كشور براي راه اندازي چنين واحد توليدي مي باشند.

 

جدول شماره ۱

ردیف کد آیسیک نام کالا
۱ دستمال كاغذي جعبه اي ۲۱۰۹۱۲۳۳
۲ دستمال كاغذي جيبي ۲۱۰۹۱۲۳۲
۳ كاغذ توالت ۲۱۰۹۱۲۳۱

 

جدول ۲- خلاصه طرح

نام محصول دستمال كاغذي
ظرفیت پیشنهادی طرح ۳۰۰۰ تن
موارد کاربرد بهداشتي و آرايشي
مواد اولیه مصرفی عمده كاغذ تيشو
اشتغال زایی(نفر) ۳۰
میزان مصرف سالیانه یوتیلیتی آب(متر مکعب) ۱۸۰۰
برق(کیلو وات) ۱۲۹۰
گاز (متر مکعب) ۷۵۰۰۰
زمین مورد نیاز(متر مربع) ۳۰۰۰
 

 

زیربنا

 

تولیدی (متر مربع):

۳۵۰
انبار (متر مربع): ۲۵۰
خدماتی (متر مربع): ۱۵۰

 

شرکت دانش بنیان مشاوره مدیریت و مهندسی بهین صنعت یاب، عضو رسمی و دارای رتبه از کانون مشاوران، جهت ارائه طرح توجیهی با کیفیت، مستند و قابل دفاع آمادگی خود را در خصوص تهیه طرح توجیهی توليد دستمال كاغذی رولی اعلام می دارد. جهت یاری رساندن به متقاضیان عزیز از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. بهین صنعت یاب همواره در تلاش است هر روز رضایت مشتریان عزیز از این مجموعه بیشتر شود.

مطالعه این مطالب پیشنهاد میشود :

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *