اهمیت کشاورزی در اقتصاد | یادداشتی بر صنعت کشاورزی و اهمیت بسیار آن

اهمیت کشاورزی در اقتصاد

یادداشتی بر صنعت کشاورزی و اهمیت بسیار آن

در دنیای امروز تغییر و تحول در بخش های مختلف اقتصاد زیاد می باشد و اقتصاد جهان امروز بیش از پیش به یکدیگر وابسته شده اند. اقتصاد هر کشور خود شامل بخش های مختلفی می شود که به طور کلی به بخش صنعت، کشاورزی و خدمات تقسیم می شود. اما می تواند تعداد بخش های یک کشور فراتر از 3 مورد باشد به طور مثال در ایران یک بخش دیگر علاوه بر موارد بالا به نام بخش نفتی نیز وجود دارد.

یکی از دلایلی که باعث گردید که بخش کشاورزی بیشتر در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد، اهمیت وجودی این بخش در تأمین مواد اولیه بخشی از صنعت و صنعت مواد غذایی مورد نیاز آن کشور می باشد

توسعه بخش های مختلف اقتصادی خود منجر به رشد و پیشرفت کشورها  می گردد. کشورهای پیشرفته در چند دهه قبل بیشترین سهم اقتصاد را در بخش صنعتی داشتند اما به گذر زمان بخش خدمات جایگزین این بخش گردید، ولی در بیشتر کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم در بخش کشاورزی یا صنعت می باشد.

چند دهه قبل، اقتصاددانان حرکت بخش کشاورزی را مخالف جهت حرکت بخش صنعت می دانسته اند و به گفته آنها بخش کشاورزی دارای ارتباط پیشین و پسین کمی بوده و بهتر است سرمایه از این بخش به بخش صنعت برود. اما با گذشت زمان مشخص گردید که این نوع نگاه درست نبوده و در طی این ادوار بر اهمیت بیش از پیش این بخش پی برده اند. در ایران نیز سهم بخش کشاورزی در حدود 10 درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور می باشد، که در جدول زیر این روند را در طی سال های اخیر قابل مشاهده است. علت پایین بودن این سهم وجود سهم بالای بخش نفتی می باشد.

 بخش کشاورزی خود شامل زیر مجموعه ای از فعالیت هایی همچون زراعت، دامپروری، شیلات و جنگلداری می باشد.

در توسعه یافتگی یک کشور یکی از مهم ترین و تأثیر گذار ترین آن، نقش و جایگاه روستا می باشد، حتی این امر در بخش های دیگر مثل مسایل سیاسی و اجتماعی در ابعاد محلی و منطقه ای می تواند تأثیر گذار باشد. در واقع می توان گفت عدم توجه به روستا می تواند اثراتی از جمله فقر و نابرابری، رشد سریع جمعیت، ایجاد بیکاری چشم گیر و در نتیجه حاشیه نشینی شهرها را در پی داشته باشد. به همین خاطر در کشورهای توسعه یافته توسعه یافتگی روستا بر توسعه یافتگی شهرها مقدم می باشد. کشاورزی یکی از قدیمی ترین فعالیت ها، با خواستگاه روستایی می باشد.

یکی از دلایلی که باعث گردید که بخش کشاورزی بیشتر در اقتصاد مورد توجه قرار بگیرد، اهمیت وجودی این بخش در تأمین مواد اولیه بخشی از صنعت و صنعت مواد غذایی مورد نیاز آن کشور می باشد و هرگونه تغییر در این سیستم می تواند تأثیر منفی بر دیگر بخش ها بگذارد. در حال حاضر توسعه در بخش کشاورزی را پیش نیاز ضروری برای تحقق توسعه پایدار عنوان می کنند.

کشاورزی یکی از رکن های اساسی اقتصاد پایدار است 

 

کشاورزی ٬ صنعت کشاورزی ٬ اهمیت اقتصاد بر کشاورزی

 

در تحقیقاتی که طی دوران های مختلف صورت گرفته است در بیشتر کشورها، حاکی از آن بوده است که وابستگی بین بخش کشاورزی با دیگر بخش ها وجود دارد که این وابستگی یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده است؛ می توان از این موضوع این نتیجه را گرفت که اهمیت بخش کشاورزی به نسبت زیاد می باشد.

یکی دیگر از علل اهمیت بخش کشاورزی می توان به کم ریسک بودن آن نسبت به دیگر بخش های اقتصاد اشاره کرد. گفته می شود توسعه در بخش کشاورزی باعث پایداری در رشد اقتصادی می گردد.

در پژوهش های صورت گرفته در ایران نیز حوزه هایی که در این بخش تأثیر گذار بوده را می توان میزان اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی، سرمایه گذاری دولت در این بخش، نیروی کار و گسترش تکنولوژی را عنوان کرد. که رشد نیروی کار و اعتبارات بیشترین سهم تأثیر گذاری را داشته اند.

در کشورهای توسعه یافته نیز بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد به گونه ای که در حال حاضر به سمت تولید بیشتر محصولات ارگانیک و سالم رو آورده اند.

با توجه به مسایل عنوان شده کشاورزی یکی از با اهمیت ترین بخش های تولیدی کشورها می باشد و با دادن تسهیلات مناسب مخصوص این بخش و سرمایه گذاری بر روی نیروی کار می توان اقتصادی پایدار برای رشد اقتصادی انتظار داشت که یکی از مهم ترین عوامل توسعه یافتگی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صحبت با کارشناس