حق الزحمه کانون مشاوران بانکی

اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶

برآورد هزینه نگارش طرح توجیهی

هزینه نگارش طرح توجیهی ، همانند هر خدمت دیگری هزینه یک طرح توجیهی را نوع ارائه خدمات و شرایط سرمایه‌گذار تعیین می‌کند. بعبارت ساده‌تر، طرح توجیهی یک کالا نیست که هزینه‌ای ثابت برای آن در نظر گرفته شود؛ چراکه عوامل بسیاری در هزینه نهایی یک طرح توجیهی تاثیرگذار می‌باشند.
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۶

برآورد هزینه نگارش طرح توجیهی

هزینه نگارش طرح توجیهی ، همانند هر خدمت دیگری هزینه یک طرح توجیهی را نوع ارائه خدمات و شرایط سرمایه‌گذار تعیین می‌کند. بعبارت ساده‌تر، طرح توجیهی یک کالا نیست که هزینه‌ای ثابت برای آن در نظر گرفته شود؛ چراکه عوامل بسیاری در هزینه نهایی یک طرح توجیهی تاثیرگذار می‌باشند.
صحبت با کارشناس