طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات

در این مطلب شرح بسیار کوتاهی از طرح توجیهی تولید کلسیم فسفات ارائه شده است. تا پایان نوشتار همراه بهین صنعت یاب باشید.

املاح فسفاتی اغلب عناصر شناخته شده در طبیعت می باشند. املاحی که جنبه تجاری بیشتری دارند شامل فسفاتهای فلزات قلیائی، قلیائی خاکی، فلزات سنگین و نمک های فسفاتی آمونیوم می باشند. فسفات سدیم و پس از آن املاح فسفات کلسیم، آمونیوم و پتاسیم با توجه به دامنه کاربردی وسیع آنها مهمترین این نمکها محسوب میگردند. فسفات های سدیم شامل مونو سدیم فسفات، دی سدیم فسفات و تری سدیم فسفات است. عمده ترین کاربرد مونو سدیم فسفات استفاده از آن بعنوان یک اسید جامد محلول در آب و یک ماده تمیز کننده اسیدی است.

عمده ترین کاربرد مونو سدیم فسفات استفاده از آن بعنوان یک اسید جامد محلول در آب و یک ماده تمیز کننده اسیدی است. بالاترین مصرف و تنها کاربرد دی سدیم فسفات، استفاده از آن بعنوان مایه (Emulsifier (در تولید پنیر پاستوریزه میباشد. این ماده در تولید محصولات گوشتی، نشاسته و شیر خشک، همچنین در صنایع سرامیک، لعاب کاری، چرمسازی، پارچه بافی، رنگ سازی و شوینده ها به مصرف میرسد. تری سدیم فسفات، نمکی است به شدت قلیائی که از آن بعنوان تمیز کننده ای بسیار قوی و برطرف کننده رنگ استفاده میگردد. کمپلکس هیپوکلریت– تری سدیم فسفات، بعد از سدیم تری پلی فسفات بین تمام املاح فسفاتی بیشترین حجم کاربرد را بخود اختصاص می دهد.

املاح فسفاتی پتاسیم شامل مونو پتاسیم فسفات، دی پتاسیم فسفات و تری پتاسیم فسفات می باشند. این نمکها کمترین کاربرد نمکهای فسفاتی را بخود اختصاص داده اند. مونو پتاسیم فسفات در صنعت بعنوان پیزو الکتریک در صنایع صوتی و الکترونیکی کاربرد دارد. همچنین در صنایع کاغذسازی بعنوان مخمر بکار میرود.
دی پتاسیم فسفات در صنعت ضدیخ سازی مورد استفاده قرار میگیرد.

نمکهای فسفات کلسیم بعد از املاح فسفاتی سدیم، پرمصرف ترین املاح فسفاتی را تشکیل میدهند. از مونو کلسیم فسفات، به عنوان مایه خمیر در نان پزی و کیک پزی استفاده میگردد، همچنین در تهیه قرصهای جوشان و نیز صنایع سرامیک کاربرد دارد. مهمترین مصرف دی کلسیم فسفات، کاربرد آن بعنوان مکمل خوراک دام و طیور میباشد. دی کلسیم فسفات در ساختن خمیر دندان نیز بکار میرود. دیگر موارد مصرف دی کلسیم فسفات استفاده از آن به عنوان مخمر و نیز کاربرد آن در صنایع شیشه سازی، پلاستیک سازی و داروسازی است. تری کلسیم فسفات، نمکی است که از آن به عنوان خشک کننده و رطوبت گیر موادی نظیر شکر و نمک استفاده میشود. همچنین بعنوان سفید کننده و براق کننده در صنایع سرامیک بکار میرود.

بخوانید : طرح توجیهی چیست ؟

 

طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات

ویژگی های تری کلسیم فسفات

ویژگی های تری کلسیم فسفات خوراکی مطابق با استاندارد ۵۰۷۱

تری کلسیم فسفات چیست؟

تری کلسیم فسفات عبارت است از مخلوط متغیری از فسفات کلسیم کـه ترکیـب آن تقریبـا برابـر اسـت بـا ۱۰Cao, 3Po2o5 , H2o بطور اساسی مرکب از تری کلـسیم دی ارتـو فـسفات Ca3 (Po4)2 همـراه بـا فسفاتهای کلسیم با خاصیت اسیدی تر یا قلیائی تر میباشد. تری کلسیم فسفات به صورت گرد سـفید بـدون مزه و پایدار در هوا میباشد. در الکل نا محلول است. در آب تقریبا نـامحلول اسـت ولـی در اسـیدهای رقیـق کلریدریک یا نیتریک به آسانی حل میشود.

فرآیند تولید تری کلسیم فسفات

اساس فرآیند تولید تری فسفات کلسیم متشکل از دو مرحلـه ذیـل مـی باشد:
خرد کردن مواد اولیه و تولید پلت:
با استفاده از آسـیاب گلولـه ای، سـنگ فسـفات (حـاوی ۲تـا ۳درصـد رطوبت)،کربنات ،کربنات سدیم آسـیاب مـی شـوند که بـا بکـارگیری غربالهـای مکانیکی ، ذرات درشت حاصـل از مرحلـه آسـیاب مجـدداً بـه آسـیاب برگردانده میشوند.
مخلوط پودری شکل حاصـل از مرحلـه آسـیاب ، ضـمن تـوزین و بـه مقدار مورد نظر، با اسید فسفریک جهت تولید پلت مخلـوط میشـود تـا مخلوط حاصل برای انجام فرآیند کلسینه شـدن و حـذف فلـو ئـور بـه کوره دوار هدایت شود.
کلسیناسیون:
طراحی کوره دوار در عمل  کلسیناسـیون و تسریع حذف فلوئـور (فلوئور زدایی) حایز اهمیت به سزایی می باشد. از عمـدترین معضـلات این مرحله، حذف فلوئور و تبدیل سنگ فسفات به صـورت محلمـل در آب می باشد. لذا طراحی درون کوره کنترل فرآیند به گونه ای صـورت می پذیرد که منجر به تولید تری کلسیم فسفات گردد. بکارگیری کوره، اقتصادی ترین انتخاب ممکن جهـت حـذف فلوئـور و بازایابی حرارت احتراق می باشد. در حضور بخار آب کافی، پلت هـا به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقـه، در حـرارت ۱۳۵۰ الـی ۱۴۰۰ درجـه سـانتی گراد جهت حذف ۹۵الی ۱۰۰ درصـد محتویـات فلوئـور سـنگ فسـفات حرارت می بیند. افزایش مقدار رطوبت موجود در فضـای کـوره کمـک مؤثری در جهت فلوئورزدایی از سنگ فسفات خواهد بود. جهت استفاده بهینه و اقتصـادی، گازهـای حاصـل از احتـراق بعـد از حذف غبار و ذرات احتمالی، جهت تولید بخار بکار گرفته می شوند.

دلایل اهمیت تری کلسیم فسفات

فسفر یا فسفات یکی از عوامل در زندگی امروزی به شمار میرود چرا که یکی از نیازهای عمده رشد و توسعه محصولات کشاورزی را کودهای فسفاته تشکیل میدهد. از طرفی به دلیل افزایش جمعیت، هموارهجهان نیازمند مواد غذایی بیشتری خواهد بود. سنگ فسفات عنوان تنها منبع اقتصادی تامین کربنات فسفری، در توسعه بخش کشاورزی و صنعتی دارای نقش بسیار مهم و حیاتی و غیر قابل جایگزین میباشد. با توجه به نقش حیاتی این ماده در عرصه حیات، با افزایش جمعیت جهان، نیاز به آن افزایش چشمگیری یافته است.

کاربردهای تری کلسیم فسفات

موارد کاربرد تری کلسیم فسفات:
– خشک کننده
– رطوبت گیر شکر و نمک
– سفید کننده و براق کننده در صنایع سرامیک
– غذای ماکیان
– عامل براق کننده دندانها در ساخت خمیر دندان و پودر دندان(به عنوان جلا دهنده)

کد آیسیک مرتبط با تری کلسیم فسفات

کد آیسیک، یک سیستم بین المللی برای طبقه بندی استاندارد صنایع است که به کمک آن می توان هویت کالاها، قطعات، مدارک و اموال را به سادگی تعیین کرد. با استفاده از این سیستم کدگذاری، صحت کلیه اطلاعات مربوط به محصولات در تمامی واحدها و شرکت ها، تأیید می شود.

شرح کالا کد آیسیک
تری کلسیم فسفات ۲۴۱۱۵۱۲۴۲۰

 

کد تعرفه مرتبط با تری کلسیم فسفات

کد تعرفه گمرکی، برای شناسایی و تعیین جایگاه کالا در ترخیص، مورد استفاده قرار می گیرد. تعیین این عدد در هر کشوری معیارهای خاص خود را دارد و به شکلی متفاوت ارائه می گردد.

 

شرح تعرفه کد تعرفه
فسفات کلسیم طبیعی، فسفات آلومینیوم کلسیک طبیعی و گل سفید فسفاته ۲۵۱۰
سایر فسفات‌های کلسیم ۲۸۳۵۲۶

 

وضعیت واردات و صادرات تری کلسیم فسفات

نمودار و جدول میزان واردات و صادرات تری کلسیم فسفات به شرح زیر می باشد:

نمودار وضعیت واردات و صادرات تری کلسیم فسفات به تفکیک سال


جدول وضعیت واردات و صادرات تری کلسیم فسفات به تفکیک سال


شرکت بهین صنعت یاب، با بیش از یک دهه تجربه و تخصص در زمینه ارائه طرح های توجیهی، آمادگی خود را جهت ارائه و تدوین طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات اعلام می دارد.

 

 

مطالب مرتبط :

طرح توجیهی تولید کامپوزیتهای پلی آمید

طرح توجیهی یونولیت

طرح توجیهی اسید بنزوئیک

طرح توجیهی دی کلرو بنزن

طرح توچیهی اسید سولفوریک

طرح توجیهی پلی پروپیلن 

طرح توجیهی سیلیکات سدیم 

طرح توجیهی اتیل استات

توجه !

مطالب پیش روی شما صرفا جهت معرفی موضوع به رشته تحریر در آمده است؛ از این رو اعداد و ارقام ذکر شده کاملا تقریبی می باشد.

طرح های توجیهی تهیه شده توسط شرکت بهین صنعت یاب قابل ارائه به نهاد ها، بانک ها و سازمان ها میباشد. این طرح ها با تبعیت از استاندارد های مورد نیاز ارگان مربوطه تنظیم میشوند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص پروژه موردنظرتان با ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

صحبت با کارشناس