شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
امکان‌سنجی، مقدمه شیرین‌سازی آب دریا

امکان‌سنجی، مقدمه شیرین‌سازی آب دریا

توسعه فناوری‌های جدید راهکارهای متداولی را برای شیرین‌سازی آب دریا پیشنهاد می‌کند؛ با این حال باید علاوه بر در نظرگرفتن مسائل فنی و مهندسی، صرفه اقتصادی […]