احداث پالایشگاه تولید بنزین

تیر ۱۸, ۱۴۰۱

طرح توجیهی احداث پالایشگاه تولید بنزین

همان طور که می دانید، قیمت بنزین در کشور ما نقش تعیین کننده ای دارد. از این رو تولید میزان بالای بنزین برای حفظ اقتصاد کشور، بسیار ضرورت دارد. در این طرح توجیهی کلیه برآوردهای مالی انجام شده و به همین خاطر این طرح یک راه حل مناسب برای حفظ سرمایه تان است.
تیر ۱۸, ۱۴۰۱

طرح توجیهی احداث پالایشگاه تولید بنزین

همان طور که می دانید، قیمت بنزین در کشور ما نقش تعیین کننده ای دارد. از این رو تولید میزان بالای بنزین برای حفظ اقتصاد کشور، بسیار ضرورت دارد. در این طرح توجیهی کلیه برآوردهای مالی انجام شده و به همین خاطر این طرح یک راه حل مناسب برای حفظ سرمایه تان است.
صحبت با کارشناس