اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

طرح توجیهی تولید لامپ LED

مطالعات مقدماتی طرح توجیهی تولید لامپ کم مصرف (LED) مقدمه سال‌ها پیش وقتی ادیسون برای نخستین بار توانست نور الکتریکی را اختراع کند حتی فکرش را هم نمی‌کرد امروزه بعد […]
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۶

طرح توجیهی تولید لامپ LED

مطالعات مقدماتی طرح توجیهی تولید لامپ کم مصرف (LED) مقدمه سال‌ها پیش وقتی ادیسون برای نخستین بار توانست نور الکتریکی را اختراع کند حتی فکرش را هم نمی‌کرد امروزه بعد […]
صحبت با کارشناس