تسهیلات بازسازی و نوسازی اصناف برنامه تولید و اشتغال

مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تسهیلات بازسازی و نوسازی اصناف برنامه تولید و اشتغال

امکان درخواست تسهیلات برای موارد: بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات / بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و ملزومات / نصب و راه‌اندازی / تجهیز آزمایشگاهی.
مرداد ۲۸, ۱۴۰۰

تسهیلات بازسازی و نوسازی اصناف برنامه تولید و اشتغال

امکان درخواست تسهیلات برای موارد: بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات / بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها و ملزومات / نصب و راه‌اندازی / تجهیز آزمایشگاهی.
صحبت با کارشناس