تیر ۲۷, ۱۳۹۵

طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث مجتمع تفریحی و گردشگری تنگه واشی

طرح توجیهی احداث مجتمع تفریحی، توریستی و گردشگری؛ استان تهران- شهرستان فیروزکوه کارفرما: گروه شرکت های دیلمان معرفی طرح شهرستان فیروزکوه با جاذبه‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی متعدد، موقعیت ارتباطی مناسب و شرایط […]
تیر ۲۷, ۱۳۹۵

طرح توجیهی فنی و اقتصادی احداث مجتمع تفریحی و گردشگری تنگه واشی

طرح توجیهی احداث مجتمع تفریحی، توریستی و گردشگری؛ استان تهران- شهرستان فیروزکوه کارفرما: گروه شرکت های دیلمان معرفی طرح شهرستان فیروزکوه با جاذبه‌های گردشگری فرهنگی و تاریخی متعدد، موقعیت ارتباطی مناسب و شرایط […]
صحبت با کارشناس