تولید برق از بیوگاز

مرداد ۳۱, ۱۳۹۴

طلای کثیف در راه توسعه: تولید برق از بیوگاز

تولید برق از بیوگاز در سال‌هاي اخير روند رو به رشد مصرف انرژي، پديده بحران انرژي را در جهان بوجود آورده است. مصرف روز افزون انرژي حاصل از سوخت‌هاي فسيلي […]
مرداد ۳۱, ۱۳۹۴

طلای کثیف در راه توسعه: تولید برق از بیوگاز

تولید برق از بیوگاز در سال‌هاي اخير روند رو به رشد مصرف انرژي، پديده بحران انرژي را در جهان بوجود آورده است. مصرف روز افزون انرژي حاصل از سوخت‌هاي فسيلي […]
صحبت با کارشناس