آبان ۱۲, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید مارمالاد

مارمالاد و مربا یک روش برای نگهداری انواع میوه در فصل های مختلف است. مربا را از میوه های درسته یا تکه تکه با مقداری آب و شکر تهیه می کنند. حال مارمالاد نیز یک نوع مربای تهیه شده از میوه است
آبان ۱۲, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تولید مارمالاد

مارمالاد و مربا یک روش برای نگهداری انواع میوه در فصل های مختلف است. مربا را از میوه های درسته یا تکه تکه با مقداری آب و شکر تهیه می کنند. حال مارمالاد نیز یک نوع مربای تهیه شده از میوه است
صحبت با کارشناس