تولید محصولات نساجی

آبان ۱۲, ۱۳۹۴

80‌ فرصت سرمایه‌گذاری در یزد

کلاف دوم امروز پیشنهاد به سرمایه‌گذارانی است که تمایل ورود به اقتصاد استان یزد را دارند. طی خبری مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد از تدوین 80‌ فرصت سرمایه‌ […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۴

80‌ فرصت سرمایه‌گذاری در یزد

کلاف دوم امروز پیشنهاد به سرمایه‌گذارانی است که تمایل ورود به اقتصاد استان یزد را دارند. طی خبری مدیر کل اقتصاد و دارایی استان یزد از تدوین 80‌ فرصت سرمایه‌ […]
صحبت با کارشناس