تیر ۱۰, ۱۳۹۶

پرورش میگو ، یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب برای مناطق‌ گرمسیری

 سرمایه گذاری در پرورش میگو  یک هزار تن در طول سال میگوی پرورشی در ایران تولید می شود که از این میزان حدود 13هزار تن صادر شده و آورده ارزی […]
تیر ۱۰, ۱۳۹۶

پرورش میگو ، یک فرصت سرمایه‌گذاری جذاب برای مناطق‌ گرمسیری

 سرمایه گذاری در پرورش میگو  یک هزار تن در طول سال میگوی پرورشی در ایران تولید می شود که از این میزان حدود 13هزار تن صادر شده و آورده ارزی […]
صحبت با کارشناس