آذر ۲۴, ۱۳۹۴

صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد

در آستانه لغو تحریم‌ها و اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید، صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد. با گذشت چند ماه از آغاز دوره‌ای که وزیر راه و شهرسازی از آن به رستاخیز […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۴

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل ریلی

سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی حمل‌و‌نقل در دنیای امروز به‌عنوان فاکتوری اساسی در زندگی انسان برشمرده می‌شود، انواع مسافرت‌های کاری و تفریحی و همچنین جابه‌جایی بار و […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۴

صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد

در آستانه لغو تحریم‌ها و اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید، صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد. با گذشت چند ماه از آغاز دوره‌ای که وزیر راه و شهرسازی از آن به رستاخیز […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۴

فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل ریلی

سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل ریلی حمل‌و‌نقل در دنیای امروز به‌عنوان فاکتوری اساسی در زندگی انسان برشمرده می‌شود، انواع مسافرت‌های کاری و تفریحی و همچنین جابه‌جایی بار و […]
صحبت با کارشناس