خرداد ۷, ۱۴۰۳

طرح توجیهی رزین های سنتتیک (پلی استر)

رزین سنتتیک یا رزین سنتزی یکی از انواع پلیمرها است که در طبیعت یافت نشده و به صورت مصنوعی ساخته می شوند. رزین سنتتیک که به رزین مصنوعی نیز معروف است، از رزین های طبیعی گرفته می شود..
خرداد ۷, ۱۴۰۳

طرح توجیهی رزین های سنتتیک (پلی استر)

رزین سنتتیک یا رزین سنتزی یکی از انواع پلیمرها است که در طبیعت یافت نشده و به صورت مصنوعی ساخته می شوند. رزین سنتتیک که به رزین مصنوعی نیز معروف است، از رزین های طبیعی گرفته می شود..
صحبت با کارشناس