آبان ۱۱, ۱۳۹۴

فرصتی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای حوزه گردشگری و صنایع دستی

راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک اما به‌ صورت پیوسته یکی از بهترین روش‌ها برای رونق اقتصادی است، در بین کسب‌وکارهایی که با سرمایه کمتر قابلیت راه‌اندازی داشته باشند مورد توجه عموم قرار […]
آبان ۱۱, ۱۳۹۴

فرصتی برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای حوزه گردشگری و صنایع دستی

راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک اما به‌ صورت پیوسته یکی از بهترین روش‌ها برای رونق اقتصادی است، در بین کسب‌وکارهایی که با سرمایه کمتر قابلیت راه‌اندازی داشته باشند مورد توجه عموم قرار […]
صحبت با کارشناس