اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶

سرمایه‌گذاری در تولید ریل راه آهن ؛ نقطه پایانی بر واردات

 سرمایه گذاری در تولید ریل راه آهن حرکت به سمت توسعه صنعت ریلی  از زماني كه صداي سوت قطار در ايران به صدا درآمد و حمل و نقل ريلي آغاز […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۴

صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد

در آستانه لغو تحریم‌ها و اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید، صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد. با گذشت چند ماه از آغاز دوره‌ای که وزیر راه و شهرسازی از آن به رستاخیز […]
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶

سرمایه‌گذاری در تولید ریل راه آهن ؛ نقطه پایانی بر واردات

 سرمایه گذاری در تولید ریل راه آهن حرکت به سمت توسعه صنعت ریلی  از زماني كه صداي سوت قطار در ايران به صدا درآمد و حمل و نقل ريلي آغاز […]
آذر ۲۴, ۱۳۹۴

صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد

در آستانه لغو تحریم‌ها و اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید، صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد. با گذشت چند ماه از آغاز دوره‌ای که وزیر راه و شهرسازی از آن به رستاخیز […]
صحبت با کارشناس