اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۳

طرح توجیهی کک نفتی

کک نفتی محصول فرعی پالایش نفت خام است. در ترکیب آن علاوه بر کربن، مقادیر زیادی گوگرد و فلزات سنگینی مانند نیکل و وانادیم نیز وجود دارد. از این محصول عموما به عنوان منبع سوخت صنعتی استفاده می شود. به عنوان مثال، حدود 76 درصد از کک نفتی جهان در صنعت آلومینیوم و 5 درصد آن ...
اردیبهشت ۱۶, ۱۴۰۳

طرح توجیهی کک نفتی

کک نفتی محصول فرعی پالایش نفت خام است. در ترکیب آن علاوه بر کربن، مقادیر زیادی گوگرد و فلزات سنگینی مانند نیکل و وانادیم نیز وجود دارد. از این محصول عموما به عنوان منبع سوخت صنعتی استفاده می شود. به عنوان مثال، حدود 76 درصد از کک نفتی جهان در صنعت آلومینیوم و 5 درصد آن ...
صحبت با کارشناس