تیر ۲۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تریکو

تریکو پارچه و منسوجاتی است که از بافت حلقوی نخ ها به دست می آید. این پارچه، وزن سبک و انعطاف پذیری بالایی دارد و برای طراحی و دوخت لباس های مختلف مناسب می باشد. انواع گوناگونی از منسوجات تریکو با بافت حلقوی پودی و بافت حلقوی تاری تولید می شود.
تیر ۲۰, ۱۴۰۰

طرح توجیهی تریکو

تریکو پارچه و منسوجاتی است که از بافت حلقوی نخ ها به دست می آید. این پارچه، وزن سبک و انعطاف پذیری بالایی دارد و برای طراحی و دوخت لباس های مختلف مناسب می باشد. انواع گوناگونی از منسوجات تریکو با بافت حلقوی پودی و بافت حلقوی تاری تولید می شود.
صحبت با کارشناس