طرح توجیهی تولید لوله

آذر ۴, ۱۳۹۴

تولید لوله های GRP، یک سرمایه گذاری رو به رشد

تولید لوله های GRP در ایران مصرف لوله‌های GRP از سال 1385 عمومیت پیدا کرده است و در طول این دوره کوتاه جایگاه قابل توجهی را در پروژه‌های عمرانی کشور […]
آذر ۴, ۱۳۹۴

تولید لوله های GRP، یک سرمایه گذاری رو به رشد

تولید لوله های GRP در ایران مصرف لوله‌های GRP از سال 1385 عمومیت پیدا کرده است و در طول این دوره کوتاه جایگاه قابل توجهی را در پروژه‌های عمرانی کشور […]
صحبت با کارشناس